Den norske smøretraileren sett fra utsiden.

Den norske smøretraileren sett fra utsiden. Foto: Ivar Haugen

- Er ikke bekymret for skadevirkningene av skismørning

Forsknings og utviklingssjef hos Swix:

Forsvarlig bruk er en forutsetning.
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Uleselig tekst

Bli abonnent – Full tilgang til alt det gode stoffet!


Allerede abonnent?
* Klikk her for å logge inn

Få hele Langrenn Pluss (+)
Velg abonnement*
Abonnementsvilkår*

Du gir med dette godkjennelse til at Langrenn.com AS automatisk fornyer ditt abonnement frem til du selv sier dette opp. Komplette vilkår er tilgjengelig her.

Uleselig tekst

I går kom rapporten fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (SAMIT) som viser at fluorpulver som brukes i skismøring er svært helseskadelig og kan resultere i alvorlig sykdom.

* I undersøkelsen er det gjort funn som viser at skismørning kan være svært helseskadelig og resultere i alvorlig sykdom.

* Rapporten konkluderer med at fluorforbindelser hoper seg opp i kroppen og blir værende i blodet i flere år.

* Forskerne er usikre på langtidsvirkningene. Men anbefaler at alle som bruker fluorpulver utviser forsiktighet.

* Pulveret avgir støv og gasser under oppvarming av smørejern og bruk av børster

Svevestøv
Det meget populære Cera pulveret fra Swix inneholder slike forbindelser, men smørningsprodusenten er ikke overrasket over funnet i rapporten.

- Arbeidet med denne rapporten har pågått over flere år og vi har bidratt i arbeidet med den, derfor kan jeg ikke si at dette er ny informasjon, kommenterer Lars Karlöf som er sjef for forskning og utvikling hos Swix.

- Det som er nytt er mengden støv i smøreboder og størrelsen på disse støvpartiklerne.

- Samtidig blir det rettet fokus på arbeidsmiljøet. Da må vi ta tak i dette for å få til en bedring.

- Vi må også gjøre skismørerne mer bevisst på faren for svevestøv.

Informasjon
Swix har imidlertid allerede lagt til rette for at menigmann skal kunne håndtere produktene riktig.

- På vår hjemmeside har vi lagt ut informasjon om hvordan en skal arbeide med skismørning. Essensen i rapporten som kom i går er - som sagt - arbeidsmiljøet og da er ventilasjon i smøreboden et veldig viktig moment.

- Hvis en ikke har fullgod ventilasjon i smøreboden bør en ha ansiktsmaske med to-punkts avtrekk (overtrykksmaske med filter P3AB). Ellers kan jeg si at generelt hjelper det å ha en ryddig og ordentlig arbeidsplass, samt at en ikke spiser og drikker i smøreboden. Se forøvrig anbefalingene på vår hjemmeside.

Ikke bekymret
Vil Swix utarbeide advarsler på produktene som en konsekvens av denne rapporten?
- Vi har både advarsler og brukermanualer, svarer Karlöf, før han legger til.

- Når det gjelder merking av produktene følger vi de regler og anvisninger som til enhver tid er gitt fra myndighetene. Swix arbeider kontinuerlig med å forbedre vår informasjon til våre kunder om sikker bruk av våre produkter.

Er du bekymret for de skadevirkningene arbeidet som skismører kan gi?
- Jeg er ikke bekymret for skadevirkningene, sier Kalöf og begrunner.

- Om en bruker produktene våre riktig og følger anvisningene som er gitt på vår hjemmeside ser jeg ingen grunn til å være bekymret.

Mer bevisst
Da ser Karlöf heller ingen grunn til å fraråde folk fra et yrke som skismører.

- Er en interessert i å smøre ski synes jeg absolutt at en kan ta det yrkesvalget. Swix mener videre at leverandører av skivoks, arrangører, skiforbund og skifabrikker sammen må arbeide for å få opp bevisstheten rundt et godt arbeidsmiljø i smøreboder, avslutter han.

 Skismøring kan gi alvorlig sykdom

 


* Langrenn Pluss (+): Trening, teknikk, utstyr + +
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut