-->

– Urettmessig skattlegging av frivillig innsats

Stiller seg kritisk til størrelsen på bidragene fra storsamfunnet.

Tips en venn  Skriv ut

Uleselig tekst

Bli abonnent – Full tilgang til alt det gode stoffet!


Allerede abonnent?
* Klikk her for å logge inn

Få hele Langrenn Pluss (+)
Velg abonnement*
Abonnementsvilkår*

Du gir med dette godkjennelse til at Langrenn.com AS automatisk fornyer ditt abonnement frem til du selv sier dette opp. Komplette vilkår er tilgjengelig her.

Uleselig tekst

Momskompensasjonen i frivillig sektor økes med 92,4 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett. Men idrettspresident Berit Kjøll er langt fra fornøyd.

«Statsbudsjettet for 2020 er i hovedtrekk skuffende lesing for norsk idrett», skriver Norges Idrettsforbund i en pressemelding.

Idrettspresident Berit Kjøll forventer at det samlet sett vil bli søkt om over to milliarder i momskompensasjon i frivilligheten i 2019. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er det samtidig satt av 1,7 milliarder kroner til ordningen.

Videre varsles det at målet er å øke summen til 1,8 milliarder i 2021, men det er uansett ikke egnet til å gjøre idrettstoppene fornøyd. Idrettspresidenten anfører at momskompensasjonen er en viktig støtteordning ved siden av spillemidlene.

– Når regjeringen i statsbudsjettet kun avsetter det vi er nødt til å kalle en beskjeden økning i kompensasjonsordningen for vare- og tjenestemoms, og opprettholder usikkerheten når det gjelder kompensasjonen for bygging av idrettsanlegg, må vi tillate oss å si at det er skuffende, sier Kjøll.

Ønsker økt kompensasjon til anlegg

NIF påpeker at forskjellen mellom søknadssum og tildeling vil fortsette å være på flere hundre millioner kroner. Særlig er forbundet fortvilet over at det stadig må betales moms på dugnadsarbeid.

– Dette mener idretten og frivilligheten er en urettmessig skattlegging av frivillig innsats, sier Kjøll.

De to siste årene har regjeringen innvilget full momskompensasjon til idrettslagene for bygging av egne anlegg. I 2020-budsjettet foreslås det en bevilgning på 194,5 millioner kroner. Dette mener Kjøll er for lavt, all den tid det ble søkt for 304 millioner kroner i 2018 og 271 millioner i 2019.

– Denne summen er trolig altfor liten. En så lav bevilgning vil gi økte utgifter for idrettslagene som bygger egne anlegg. Alternativt medfører forslaget usikkerhet fram til en eventuell endring i revidert budsjett. Det stimulerer ikke til anleggsbygging hos idrettslagene, som enten må la være å bygge eller føre merkostnadene over på økte treningsavgifter og kontingenter for barn og ungdom, sier Kjøll.

Millionstøtte til sykling og X Games

Regjeringen vil samtidig bevilge millionstøtte til flere internasjonale idrettsarrangementer i Norge i 2020. X Games får 15 millioner kroner og hoppturneringen Raw Air for kvinner én million kroner. Samtidig gis det 15 millioner kroner i støtte til sykkelrittet Arctic Race of Norway og ytterligere 10 millioner i en fellespott til øvrige internasjonale sykkelritt i Norge.

Kjøll gleder seg over at regjeringen ser verdien av internasjonale arrangementer i Norge, men er ikke udelt positiv.

– Hvorfor gis det store tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer i Norge, som for eksempel X Games, mens det for den organiserte idretten kun er enkelte sykkelarrangement og skihopping for kvinner som gis støtte over statsbudsjettet? spør hun.


* Langrenn Pluss (+): Trening, teknikk, utstyr + +
Tips en venn  Skriv ut


blog comments powered by Disqus