Resultater Holmøyskarrennet 2010Turrenn, 44. gong. Veten og Markane idrettslag. Klassisk stil, 28. mars:

Kvinner 15-16 år: 1: Kristin Solberg, Stordal 1:39:18

Kvinner 17-20 år: 1: Elisabeth Hildenes, Eid 1:34:31

Kvinner 21-35 år: 1: Marianne Roset, Veten 1:36:43, 2: Merete Helgheim, Gloppen 1:41:58

Kvinner 36-45 år: 1: May Kristin Sæther, Eid 1:49:07

Kvinner 61-65 år: 1: Anne Raftevold, Hornindal 2:06:42

Menn 15-16 år: 1: Gjøran Tefre, Førde 1:23:13, 2: Johan Eirik Meland, Markane 1:28:55, 3: Odne Andersen, Hareid 1:48:36

Menn 17-20 år: 1: Martin Hegrenes, Førde 1:20:04

Menn 21-35 år: 1: Knut Anders Hatlen, Stranda 1:15:03, 2: Endre Risøy, Eid 1:26:44

Menn 36-45 år: 1: Roger Lillestøl, Hornindal 1:15:55, 2: Øystein Lødøen, Haugen 1:25:51, 3: Alfred Tytingvåg, Hardbagg 1:28:23, 4: Ola Frislid, Heggjabygda 1:30:39, 5: Edvar Tvinnereim, Hardbagg 1:32:00, 6: Rolf Magne Hellevang, Hardbagg 1:32:22, 7: Jann Olav Tjønneland, Viksdalen 1:32:36, 8: Odd-Harald Heggen, Heggjabygda 1:36:45, 9: Henning Braaten, Ormsund Roklubb 1:57:20

Menn 46-55 år: 1: Per Atle Hjelmeland, Eid 1:32:52, 2: Hans-Aksel Fjelldal, Eid 1:34:32, 3: Rune Holmgren, Eid 1:44:16, 4: Olav M. Hjelle, Eid 1:51:59, 5: Oddvin Myklebust, Veten 1:52:24

Menn 56-60 år: 1: Gunnar Harstad, Oppstryn 1:23:15, 2: Per Hatledal, Markane 1:33:01, 3: Erik Driveklepp, VTI 1:34:14, 4: Idar Berget, Åheim 1:50:38

Menn 61-65 år: 1: Gunnar Foss, Fana 1:46:24

Menn 66-70 år: 1: Bodvar Fonn, Skiturlaget Ullsheim 1:41:47, 2: Paul Tronstad, Sunnylven 1:46:27

Menn 71-75 år: 1: Ola Alsaker, Eid 1:47:51

UH Menn 21-35 år: 1: Ivar Ulvedal, Veten 2:26:13

Turløype:

Kvinner 15-35 år: 1: Iselin Myklebust, Veten 1:56:04, 2: Hanne Kristiansen, Veten 2:12:38

Kvinner 36-50 år: 1: Irene Kroken Bergset, Veten 2:10:30

Menn 15-35 år: 1: Jørgen Hopland, Hardbagg 1:28:04, 2: Bård Ove Bergset, Veten 1:38:51, 3: Sondre Kristiansen, Veten 2:06:27

Menn 36-50 år: 1: Gunnar Bakken, Veten 1:51:26, 2: Jørgen Bergset, Eid 1:57:58

Menn over 50 år: 1 Magnar Solheim, Nordalsfjord 1:46:38, 2: Oddmund Teigland, Veten 1:59:32