Resultater La Transjurassienne - Klassisk 2012Frankrike - 11. februar 2012

25 kilometer
Kvinner
Menn

50 kilometer
Kvinner
Menn