NYESTE RESULTATER

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-->
SKIPLUKKER'N SVARER| Resultater: Friidretts-NM: Alle øvelser| NM Skiskyting: Alle klasser| Rulleskirenn: Reisafjellet Opp| Jarsengbakken Opp
Illustrasjonsbilde. Foto: Laiho/NordicFocus.

Illustrasjonsbilde. Foto: Laiho/NordicFocus.

Åpent brev: Ber om strakstiltak i smøreteltene

– Her står mange smørere uten beskyttelse, og teltene brukes også hyppig som skifterom for utøvere.

Tips en venn  Skriv ut

Uleselig tekst

Bli abonnent – Full tilgang til alt det gode stoffet!


Allerede abonnent?
* Klikk her for å logge inn

Få hele Langrenn Pluss (+)
Velg abonnement*
Abonnementsvilkår*

Du gir med dette godkjennelse til at Langrenn.com AS automatisk fornyer ditt abonnement frem til du selv sier dette opp. Komplette vilkår er tilgjengelig her.

Uleselig tekst

Åpent brev til Skiforbundet: Team Asker ber Skiforbundet iverksette strakstiltak i smøreteltene på Norges Cup

Som smøresjef for Team Asker Skiklubb Langrenn har jeg vært med som smører på Norges Cup junior i 7 år.

Jeg skriver dette for å sette fokus på de potensielt uheldige helsemessige sidene med skismøring og for å få til forbedringer av HMS-forholdene i smøreteltene på Norges Cup.

Dette også i kontekst av at en skitrener for en våre naboklubber nylig døde av kreft, og legene antydet at dette hadde en sammenheng med skismøring.

Jeg har god kjennskap til de perfluorerte stoffene som brukes i skismøring gjennom min jobb som leder for miljøavdelingen i Norconsult.

Den tidligere storprodusenten 3M har gjennom undersøkelser av deres egne arbeidere kunne se konturene av en korrelasjon mellom høye nivåer av PFOA (*) i blod og økt forekomst av nyre- og leverkreft.

Miljødirektoratet skriver at PFOA er giftig ved gjentatt eksponering, kan gi fosterskader hos pattedyr og mistenkes å være kreftfremkallende.

Folkehelseinstituttet i Norge har også gjort en undersøkelse av nivåene av flere av de perfluorerte stoffene i blodet til skismørere. Der fant de korrelasjon mellom antall år som skismører og nivåer av 7 perfluorerte stoffer som brukes i skismøring.

Med unntak av PFOS og PFOA er det gjort lite forskning på de 5 andre problematiske stoffene.

Disse stoffene har en høy affinitet til proteiner og er så persistente at smørerne klarer i liten grad å skille ut eller bryte ned disse stoffene i kroppen.

Det er pr dags dato liten grunn til å tro at de vil være særlig bedre i et helseperspektiv enn PFOS og PFOA.

Det meste av dette regner jeg med er kjent stoff for Norges skiforbund.

Undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet i 2009 var antagelig noe av kunnskapsgrunnlaget for forbedringen i landslagssmørerenes arbeidsvilkår som skjedde i årene som fulgte.

På landslagsnivå tilbys det nå fasiliteter med god ventilasjon og egne rom for pulverlegging, osv.

Kontrasten er stor fra landslagets smøretrailer til smøreteltene på Norges Cup for junior/senior.

På Norges Cup er smørefasilitetene stort sett basert på oppvarmede telt uten annen ventilasjon enn varme fra dieselaggregat.

Her står mange smørere uten beskyttelse, og teltene brukes også hyppig som skifterom for utøvere. Mange av smørerne, er som meg selv, med over mange år.

Jeg har noen forslag til forbedringer på kort sikt:

Jeg ønsker meg at disse teltene skiltes med informasjonsskilt om den potensielle helsefaren forbundet med skismøring.

Det bør også innføres strengt gassmaskepåbud og egne skifterom for utøvere. Samtidig bør det sees på muligheter for å gjøre noe mer med ventilasjonen i smøreteltene.

Videre så bør det utvikles råd og anbefalinger for smørere også når de smører hjemme, inkludert forebyggende utstyr.

Et annet aspekt er at vi i skisporten ønsker også å ta vare på miljøet. Derfor bør det det være en oppsamling av smøringsoverskudd som faller til bakken og som arrangøren må sørge for at leveres til godkjent mottak.

Dette er ikke ubetydelige mengder da mer enn 90 % av all benyttet glider og pulver blir liggende igjen i smøreteltene i form av avskrapet og avbørstet støv.

Kostnaden for riktig håndtering av dette i dag er lav i forhold til og måtte ta en opprydding av en potensiell grunnforurensning senere. Miljødirektoratet har som dere antagelig vet allerede vist interesse for perfluor i skismøring.

(*) Miljødirektoratet i Norge har vært pådriver for å få et forbud mot PFOA i EU.

Dette er et skritt i riktig retning, men vil sannsynligvis ha begrenset effekt da det finnes et hundretalls perfluorerte stoffer. Skismøring inneholder minst et titalls av disse stoffene.

Smøringsprodusentene gjør da med stor sannsynlighet det samme som produsentene av brannskum gjorde da PFOS ble forbudt i Norge i 2007.

De bytter da ut det forbudte perfluorerte stoffet med et annet (inntil videre) lovlig perfluorert stoff med lignende egenskaper. Miljøet og helsa taper igjen.

Enkleste måten for å få bukt med problemet er et totalforbud mot fluor i skismørning. Her kan Norges skiforbund være pådriver.

En god kilde til mer kunnskap om de perfluorerte stoffene finnes her: http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/PFOS-PFOA-og-andre-PFCs

med vennlig hilsen

Vegard Kvisle
Smøresjef Team Asker

Se også
Kreftrammet - Mener skismurning kan være årsak (+)


* Langrenn Pluss (+): Trening, teknikk, utstyr + +
Tips en venn  Skriv ut


blog comments powered by Disqus