Idrettspresident Tom Tvedt. Foto: Norges idrettsforbund.

Idrettspresident Tom Tvedt. Foto: Norges idrettsforbund.

Riksrevisjonen refser Idrettsforbundet

Riksrevisjonen mener at Norges Idrettsforbunds (NIF) styring og forvaltning ikke er god nok.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Uleselig tekst

Få hele Langrenn +


Kjøp abonnement - Rask tilgang alle artikler
Velg uke, måned, tre måneder eller ett år.

* Abonnement bestilles raskt i dette vinduet!

Allerede abonnent, logg inn via vinduet under:

Uleselig tekst

Riksrevisjonen mener at Norges Idrettsforbunds (NIF) styring og forvaltning ikke er god nok med tanke på målrettet og effektiv bruk av spillemidlene.

I sin årlige kontroll og revisjon av budsjettåret 2017 mener riksrevisjonen at det er kritikkverdig at kulturdepartementet ikke har sørget for at det i større grad får relevant informasjon fra NIF, slik at de kan vurdere om viktige idrettspolitiske mål nås.

Det heter i riksrevisjonens konklusjon at NIFs styring og forvaltning ikke er lagt godt nok til rette.

De mener at en større andel av spillemidlene kunne ha blitt brukt til idrettslig aktivitet og til å ivareta medlemsorganisasjonene. De mener det er uklart om NIF når målene for prioriterte grupper.

Riksrevisjonen understreker viktigheten av at Kulturdepartementet sørger for å få et bedre grunnlag for å vurdere hvordan tilskudd til NIF bidrar til å nå vesentlige idrettspolitiske mål.

I en pressemelding tar NIF rapporten til etterretning og imøteser en god dialog med departementet.

– Vi vil jobbe for tydeligere mål og videreutvikling av dynamiske måleverktøy som gir oss god og løpende innsikt på at de tiltakene og virkemidlene som igangsettes gir ønsket effekt i hele idrettsorganisasjonen.

– Samtidig er det positive utviklingstrekk i norsk idrett. Antall medlemskap øker, flere kvinner deltar både i aktivitet og ledende verv, og det jobbes godt med både utviklingsplaner og handlingsplaner for å bedre tilretteleggingen for funksjonshemmede, sier NIFs generalsekretær, Karen Kvalevåg.


* Langrenn Pluss (+): Ekstra godt stoff og fyldigere artikler
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut


blog comments powered by Disqus