Christian Bakke i Bakke Coaching.

Christian Bakke i Bakke Coaching.

BAKKE COACHING: – Utøvelsen av trenerrollen kan bidra til å rekruttere og beholde flere langrennsløpere

Bakke coaching ønsker å jobbe med ulike trenermiljøer, både i små og større grupper, for å gi hver og en av trenerne en større verktøykasse i møtet med utøvere.

Tips en venn  Skriv ut
Annonse

- Utøvelsen av trenerrollen kan bidra til å rekruttere og beholde flere langrennsløpere

Det gjøres utrolig mye bra rundt om i langrenns-Norge, men likevel sliter vi stort med rekruttering og medlemstall. Som tidligere utøver, og nå lærer og utdannet topptrener, har jeg noen tanker om hva vi kan gjøre bedre for å rekruttere flere langrennsløpere – og beholde løperne lengst mulig. Utøvelsen av trenerrollen er en nøkkelfaktor i så måte.

Som trener har man enorm stor påvirkningskraft for barn og unges forhold til idretten, og det er viktig at vi forvalter denne nøkkelrollen så riktig som mulig. Store deler av langrenns-Norge trenes av ufaglærte foreldretrenere, men også mange svært godt utdannede trenere. Og jeg vil understreke dette med en gang – vi hadde ikke klart oss uten verken de ufaglærte eller trenerne med høy teoretisk kompetanse. De er på hver sin måte viktige bærebjelker i norsk langrenn, og vi er helt avhengige av dem.

Jeg ønsker overfor alle type trenere å sette et større fokus på det pedagogiske ved trenerjobben og hvor viktig det er å kurse flest mulig i hvordan gode pedagogiske evner og evnen til å motivere utøvere kan bidra til flere fornøyde utøvere – og flere fornøyde trenere.

Trener-utøver-relasjonen er avgjørende for trivselen blant barn og unge i idrett, skriver forsker ved NIH, Bård Erlend Solstad. Jeg har selv erfart viktigheten av nettopp dette, samtidig som jeg har brukt mange av prinsippene fra klasserommet i min trenergjerning, og jeg vil konkludere med at relasjonen mellom trener og utøver er det viktigste jeg jobber med. Den faglige kompetansen kan være så god som bare det, men uten en god relasjon mellom trener og utøver, og uten trenerens evne til å engasjere og motivere, vil utøverne verken trives eller nå sitt potensiale.

Entusiasme, interesse, glød, idrettsglede og motivasjon er noe vi ønsker å se hos utøvere som driver med langrenn, men dette kommer ikke bestandig av seg selv. Den enkleste måten å skape dette på, er ved å demonstrere de samme egenskapene i vår trenerutøvelse.

Jeg ønsker å gjøre mitt for å bidra til at langrennstrenerne har et økt fokus på de nevnte faktorene. Jeg har derfor valgt å opprette «Bakke coaching», som er en bedrift som blant annet jobber for å utvikle treneres pedagogiske kunnskaper og ferdigheter. Jeg skal ikke konkurrere med Skiforbundets trenerkurs, men heller supplere og ikke minst bidra til at trenere på alle nivåer har et høyere fokus på deres evne til å engasjere og motivere utøverne. Jeg gleder meg til å videreutvikle de som ønsker å bli enda bedre i den superviktige trenerrollen.

Roger Mohaugen og Bjerke IL har satt stort fokus på utvikling av deres trenere:

– I Bjerke IL Ski har vi gjennom de siste årene tilrettelagt for flere av kursene til Norges Skiforbund hvor alle våre trenere vært gjennom ett eller flere av kurs. Dette er populære kurs hvor vi opplever at våre trener får både trygghet og inspirasjon til vår trenerhverdag. Denne sesongen ønsket vi å skape et supplement til disse kursene, hvor formålet er å skreddersy innholdet til der hvor vi føler behovet er størst i vår klubb i øyeblikket. Vår første bolk var en god teoriøkt hvor Christian Bakke la stor vekt på bevisstgjøring av trenerrollen og hvilke metoder vi kunne benytte for å skape gode treningsøkter for alle i gruppen uavhengig av nivå. Med denne tilnærmingen fikk vi også gode diskusjoner i trenergruppen på hvilke erfaringer vi gjorde oss i hver treningsgruppe. Neste økt vil være en praktisk økt hvor vi ser nærmere på selve økten fra planlegging til gjennomføringen. Spesielt dette med tilførsel i øvelsesbanken til hver enkelt trener tror vi er viktig for motivasjon og utviklingen til våre utøvere uansett alder.

Bakke coaching ønsker å jobbe med ulike trenermiljøer, både i små og større grupper, for å gi hver og en av trenerne en større verktøykasse i møtet med utøvere. Jeg tror det kan være et steg i riktig retning for at trenerne kan bidra til økt rekruttering og til at vi klarer å beholde flest mulig utøvere i langrennssporten lengst mulig.

Skrevet av
Christian Bakke
Bakke coaching

* Hjemmeside for Bakke coaching


* Beitosprinten - Nasjonal åpning: Program| TV-tider| Værvarsel| Smøretips| Startlister| Resultater

* LANGRENN PLUSS (+): Elite-intervjuer, trening, teknikk, utstyr, smøring med mye mere
Tips en venn  Skriv ut
Annonse


Annonse

PROGRAM: Norgescup Lillehammer 2020 - Runde 1

Erstatter for VC Lhmr og NC Gålåsprinten

KLARSIGNAL FOR WORLD CUP SKISKYTING I HOLMENKOLLEN

– Det er lenge siden vi har konkurrert på hjemmebane

Hans Christer Holund. Foto: Modica/NordicFocus.

BEITO-VINNER HC HOLUNDS KJØLESKAP

– Jeg går til jeg er tom. Er jeg ikke tom etter tre timer, går jeg fire timer

Steinar Mundal flankert av Mikael Gunnulfsen, lengst til venstre og deretter, Devon Kershaw og Even Northug. Alle er en del av Team Telemark for sesongen 2020/2021. Foto: Team Telemark.

STEINAR MUNDAL BESKRIVER SUKSESSOPPSKRIFTEN TIL TEAM TELEMARK

Mikael Gunnulfsens lag - Mannen som knuste alle på Beitostølen

SMØRETIPS: Beitosprinten 2020 - Sesongåpning Beitostølen

Oppdatert 9. gang - Flere tips for søndag - Alle tips fra 2015 er også med