-->
 


  Henning Skilag mottok kr. 12.500,-.
Bente-fondet med første utbetaling.
Bente Skari og ØkoKraft har i samarbeid etablert et fond som tar sikte på å gi stipender til klubber som er bevisste i sin satsning på unge jenter i langrenn. Nå er de første stipendene delt ut, og Henning Skilag var den glade mottager av penger som øremerkes skøyteprosjekter for unge jenter. Les mer

2001-03-23 Langrenn.com følger stjernene
Bente Skari med ”skøytefond” for unge jenter.
Bente Skari vil nå bidra til at unge skiløpere på jentesiden skal bli bedre i skøyting. I samarbeid med ØkoKraft oppretter hun nå et eget fond, der midlene skal fordeles ut til gode skøyteprosjekter i grupper, lag eller såkalte ”team”. Les mer

2001-03-23
Bente-fondet: Bentes brev til ungdommen.
Her kan du lese hva Bente forteller om sine egne tanker omkring Bente-fondet. Les mer

2001-03-23
Bente-fondet: informasjon og tips.
Her får du en kortfattet beskrivelse av Bente-fondet.
Her kan du også levere dine forslag til kanditater som du synes fortjener støtte.
Les mer