Illustrasjonsfoto: Visma Ski Classics

Illustrasjonsfoto: Visma Ski Classics

Dette er den nye regjeringens løfter til idretten

Innfrir de viktigste fanesakene til idretten

Tips en venn  Skriv ut
Annonse

Da Jonas Gahr Støre onsdag presenterte plattformen som den nye regjering skal jobbe etter, var det en rekke gode nyheter for idretten i den planen. 

Den nye regjeringsplattformen som ble presentert i dag innfrir flere av idrettens viktigste fanesaker:

  • Rettighetsfestet momskompensasjon som gir større forutsigbarhet og kan bidra til å redusere kostnaden for å delta i idrettsaktiviteter  
  • Konkrete tiltak for å inkludere flest mulig og sørge for at alle som vil får muligheten til å delta i idretten
  • Legge til rette for å få flere internasjonale mesterskap i Norge
  • Videreføring av dagens pengespillpolitikk 

Det mener idrettspresident Berit Kjøll gir grunn for optimisme etter en svært krevende periode med pandemi, sviktende medlemstall og der langtidsvirkningene av pandemien er høyst usikre for norsk idrett. 

Først og fremst er idrettspresidenten fornøyd med at idrettens behov er blitt hørt og tas til etterretning. 

– Vi opplever at våre innspill til den nye regjeringen i stor grad er blitt lyttet til. I regjeringsplattformen nevnes en rekke positive tiltak som den nye regjeringen ønsker å gjennomføre i den neste fireårsperioden, og i tett samarbeid med idretten. Det gir grunn til stor optimisme fremover, sier Kjøll.

Rettighetsfestet momskompensasjon
Den nye regjeringen ønsker en regelstyrt ordning som skal sikre full momskompensasjon for varer og tjenester, samt for idrettslag som bygger egne anlegg. 

– Full rettighetsfestet momskompensasjon har vært en av norsk idretts viktigste fanesaker de siste årene. Vi er derfor svært fornøyde med at dette nå vil iverksettes, forhåpentligvis allerede i 2022. Dette vil øke forutsigbarheten til idrettslagene som ønsker å bygge egne anlegg, og vil samtidig frigjøre midler som kan redusere kostnader for å delta i idrettsaktivitet, sier Kjøll, og fortsetter:

– Den nye regjeringen ser også verdien av å bygge flere idrettsanlegg. En nasjonal plan for hvilke anlegg som nå bør prioriteres, og som er spesielt viktig for særforbund og idrettskretser, ble allerede vedtatt utarbeidet på idrettstinget 2019. Dette arbeidet er nå godt i gang, og regjeringsplattformen svarer opp idrettens egne ambisjoner på dette området.

Alle skal med: Konkrete tiltak mot utenforskap
Gratis utlån av utstyr er ett av flere viktige bidrag for å redusere økonomiske barrierer for deltakelse i idrettsaktivitet, og som står gjengitt som en uttalt ambisjon i den nye regjeringsplattformen. 

– Vår visjon er idrettsglede for alle. Vi ønsker gjerne å samarbeide med lokale og sentrale myndigheter for å få plass en slik ordning i alle landets kommuner. Gjenbruk av utstyr er et viktig bidrag for å inkludere spesielt sårbare grupper som ønsker å delta i idretten, sier Kjøll og tilføyer: 

– Vi er også takknemlige for at også denne regjeringen ser betydningen av å styrke mangfold- og inkluderingsarbeidet i norsk idrett, blant annet ved å sikre et likeverdig tilbud for personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

Fritidskortet og eventuelt en videreføring av denne ordningen er imidlertid ikke nevnt i den nye regjeringsplattformen. 

– For norsk idrett er det avgjørende at midler som den sittende regjeringen har avsatt til fritidskortet, og som skal sikre at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter, videreføres til likelydende formål, sier Kjøll.

Vil ha flere internasjonale mesterskap til Norge
Regjeringen ønsker å bidra til at Norge kan påta seg flere internasjonale mesterskap i Norge. 

– Vi er glade for at den nye regjeringen også ser verdien og effekten av slike internasjonale arrangementer, gjennomført på vår nøkterne og folkelige måte, og at det norske folk kan få oppleve flere store idrettsøyeblikk på hjemmebane, sier Kjøll.

Dagens pengespillpolitikk videreføres
Sist, men ikke minst, vil regjeringen styrke arbeidet mot spillavhengighet, bevare enerettsmodellen og iverksette tiltak for å forhindre spill på utenlandske spillselskap i Norge. 

– Den nye regjeringen viderefører den allerede vedtatte pengespillpolitikken. Det er bra, og vil bidra til å sikre en fortsatt ansvarlig spillpolitikk og gode rammevilkår til idrett, kultur og frivillighet, sier idrettspresident Berit Kjøll.


* LANGRENN PLUSS (+): Tid for å bli abonnent - Full tilgang på alle de gode sakene

Tips en venn  Skriv ut
Annonse


blog comments powered by Disqus


Annonse


Svenskenes store OL-håp William Poromaa må reise hjem fra høydesamling i Val Senales bare noen dager etter at svenskene startet sin landslagssamling i den populære italienske alpedestinasjonen. Her fra Blink-festivalen i sommer, der Poromaa var på pallen i Lysebotn Opp. Foto: Blink/Atle Mork

William Pooroma må reise hjem fra høydesamling

Svenskenes store håp for OL stoppes av sjukdom nok en gang.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ingvild Flugstad Østberg og Charlotte Kalla under verdenscupen i Oslo og Holmenkollen. Foto: Thibaut/NordicFocus.

Hva kreves for å bli en god langrennsløper?

Kommentar til debatten omkring spiseforstyrrelser

Christoffer Callesen under et langt brudd med Kjetil Hagtvedt Dammen i Vasaloppet 2016. Foto: Rauschendorfer / NordicFocus

NRK vil sende ut Callesen som reporter midt i tetgruppa

Satser stort på langløp i vinter

Tidligsnøen er klar flere steder i landet, men hvordan får du mest ut av den? Foto: Destinasjon Trysil

Trening på tidligsnø: Hvem, hva og hvordan

Slik får du mest ut av tida i tidligsnøløypene.

Annonse