-->
Erik Røste. Foto: Erik Borg.

Erik Røste. Foto: Erik Borg.

ERIK RØSTE: Takker for sesongen og beskriver Skiforbundets tilnærming til koronaviruset og den veldig bråe sesonavslutning

Tips en venn  Skriv ut

Uleselig tekst

Bli abonnent – Full tilgang til alt det gode stoffet!


Allerede abonnent?
* Klikk her for å logge inn

Få hele Langrenn Pluss (+)
Velg abonnement*
Abonnementsvilkår*

Du gir med dette godkjennelse til at Langrenn.com AS automatisk fornyer ditt abonnement frem til du selv sier dette opp. Komplette vilkår er tilgjengelig her.

Uleselig tekst

Koronaviruset og norsk skisport

Verden er i krise. I går (12. mars 2020) innførte regjeringen svært strenge, men nødvendige tiltak. Blant annet at all organisert idrett skal opphøre. I det store verdensbildet er det en selvfølge. Idrett blir i denne sammenhengen underordnet.

Frem til regjeringen innførte nasjonale tiltak for all idrett 12. mars, har skiidretten sammen med lokale myndigheter tatt stilling til mange problemstillinger med kort beslutningshorisont de to siste ukene. Utviklingen av smittespredning og påfølgende nye tiltak har endret seg fra time til time. Det har vært svært krevende for våre klubber og arrangører å ta avgjørelser basert på ulike lokale vurderinger og den pågående utviklingen av smittetilfeller i Norge. Fortløpende Beslutninger er tatt basert på den kunnskapen og den informasjonen man har hatt «her og nå».

Norges Skiforbund var tidlig ute med å sette krisestab. Staben har siden mandag 2. mars jobber for fullt med alle problemstillinger knyttet til ringvirkninger av korona-utbruddet. Krisestaben ledes av generalsekretæren. Vi har til enhver tid etterkommet de råd, retningslinjer og pålegg som kommer fra norske helsemyndigheter, og våre beslutninger har vært gjort med dette som bakgrunn. Avlysninger og tilpasninger av arrangementer og aktivitet er gjort i tett og godt samarbeid med lokale helsemyndigheter. Norges Skiforbund har også deltatt i møter med sentrale helsemyndigheter, for å be om felles råd for norsk idrett. Disse kom først som en anbefaling tirsdag 10. mars, og ble strammet inn med regjeringens tiltak vedtatt 12. mars.

Mars er en svært hektisk måned for norsk skisport. De aller fleste av våre store internasjonale arrangement gjennomføres denne måneden, i tillegg til nasjonale mesterskap og alle store og små konkurranser. Det er også høysesong for hverdagsaktivitet i klubbene. Frem til Nasjonale pålegg kom 12. mars, veiledet vi lokale arrangører om å ha tett og god kontakt med de lokale helsemyndighetene. Lokale avgjørelser medførte en stund ulike vurderinger fra kommune til kommune, basert på den enkelte kommunes kapasitet i helsetjenesten. Skistyret valgte torsdag 12. mars, noen timer før det nasjonale pålegget, å stanse all aktivitet i Ski-Norge. Dette for å bidra i en dugnad for å lette de lokale helsemyndighetenes belastning.

I tillegg til utfordringene med endringer/avlysninger av arrangementer, har det vært viktig å følge opp de norske utøverne som har vært på konkurranser utenfor Norge, og utenlandske utøvere og støtteapparat som har kommet til Norge for å delta på våre arrangementer. Rådene har endret seg fra dag til dag, og noen har fått tilbakevirkende kraft. Krisestaben har hver dag innført alle helsemyndighetenes anbefalinger, også de som har virket bakover i tid.  

Selv om koronafaren på langt er avklart, er årets skisesong avsluttet. Jeg vil takke for årets sesong som, selv med den triste og brå avslutningen, har gitt oss en fantastisk medaljefangst. Lokalt har det vært gjort en imponerende jobb i en sesong hvor snøforholdene mange steder har vært vanskelige.

Mange har jobbet døgnkontinuerlig de siste to ukene og mange har stått i et enormt press med tanke på de konsekvenser avlysninger ville få. I tillegg har man hatt et enormt tidspress hengene over seg. Med det som bakteppe, har det vært tatt mange kloke og gode avgjørelser. Man må å ta avgjørelser basert på den kunnskapen en til enhver tid har. Det har vært svært krevende, men jeg er stolt og svært godt fornøyd med måten dette er håndtert på fra dere alle. Tusen takk til alle som har bidratt i disse krevende ukene. Det viktigste nå er at vi alle er med på en felles dugnad og bidrar så godt vi kan for å minske videre smitte.

Takk også til Norges Idrettsforbund og resten av norsk idrett for et godt samarbeid.  Vi er en organisasjon som evner å jobbe sammen når kriser oppstår. Skiidretten var i avslutningen av sesongen, mens mange står foran en krevende sesongstart. Vi må nå jobbe sammen for at konsekvensene for norsk idrett blir redusert. Vi skal arbeide for at regjeringens tiltakspakke også inkluderer idretten, og bygger bro for tiden etter at krisen er avsluttet Krisen vil ramme frivilligheten og aktiviteten på ulike måter, både hva gjelder sportslig aktivitet og økonomi. Vi er verdens beste idrettsnasjon først og fremst på grunn av frivillighet og dugnadsinnsats. Nå kreves det dugnadsinnsats på en annen måte. Det er jeg helt sikker på at vi sammen skal klare.

Skrevet av
skipresident Erik Røst


* Langrenn Pluss (+): Trening, teknikk, utstyr + +
Tips en venn  Skriv ut


blog comments powered by Disqus