www.langrenn.com

KIRKEBAKKEN GP: Resultater alle klasser| TOTEN SKIFESTIVAL: RESULTATER: Lørdag 50 km: Kvinner- Menn| Fredag 10 km: Kvinner- Menn| Program| Startliste| VELDIG MANGE ANDRE RESULTATER mellom nyhet 4 og 5| LANGRENN PLUSS| SKIPLUKKER'N SVARER| FØLG LINDESNES - NORDKAPP
En sliten Martin Johnsrud Sundby etter at han ble nummer 5 på 10 kilometer klassisk under verdenscupen i Falun 2016. Foto: Felgenhauer/NordicFocus.

En sliten Martin Johnsrud Sundby etter at han ble nummer 5 på 10 kilometer klassisk under verdenscupen i Falun 2016. Foto: Felgenhauer/NordicFocus.

Her er Sundby-dommen i sin helhet

Sammendrag og fullt dokument med WADA-dommen mot Martin Johnsrud Sundby.

Tips en venn  Skriv ut
20.07.2016 - Langrenn.com
Annonse

Skiforbundets sammendrag av dommen er som følger (dommen i sin helhet på engelsk her):

Idrettens voldgiftsrett (CAS) har den 11. juli 2016 avsagt dom om Martin Johnsrud Sundbys bruk av astmamedisin. Martin Johnsrud Sundby har brukt astmamedisinen Ventoline, som inneholder stoffet salbutamol, ved hjelp av et forstøverapparat.

CAS har konkludert at landslagslegen og dermed Martin Johnsrud Sundby har forstått regelen som omhandler bruk av salbutamol feil, og at det å inhalere salbutamol via forstøver i praksis kun kan gjøres når utøveren har fått et medisinsk fritak (TUE).

Regelverket tillater bruk av inhalert salbutamol opp til en maksimums dose av 1600 mikrogram per 24 timer. Ordlyden av det som er tillatt er:

«Inhalert salbutamol (maksimum 1600 mikrogram per 24 timer)»

Landslagslegen forstod regelen slik at doseangivelsen gjaldt dosen som lovlig kan leveres til kroppen (den faktisk inhalerte dosen), og ikke dosen som settes inn i inhalasjonsapparatet (den tilmålte dosen).

Denne forståelsen har ført til at legen trodde at det ikke var nødvendig å søke om et medisinsk fritak (TUE) ved bruk av forstøver, så lenge utøverne faktisk ikke inhalerer mer enn 1600 mikrogram.

WADA har anført at dette var en misforståelse og at 1600 mikrogram må relateres til tilmålt dose, uavhengig av hva som faktisk inhaleres. I følge WADA er dette den enkleste måten å håndtere regelen, da alt annet nødvendiggjør kompliserte vurderinger av hvor mye som faktisk ender opp i kroppen eller i lungene.

CAS-panelet har gitt WADA medhold i at WADAs forståelse må være den beste bruken av bestemmelsen og at det var dette som var ment av WADA som har laget regelen. CAS-panelet har likevel angitt at regelen kunne ha vært mer tydelig og at Panelet er av den oppfatning at Martin Johnsrud Sundby oppriktig misforsto regelen:

"Mens Panelet er av den oppfatning at utøveren oppriktig misforsto betydningen av 2A-bestemmelsen, og også selv mener at 2A-bestemmelsen kunne ha blitt utarbeidet tydeligere på enkelte punkter (noe Panelet vil komme tilbake til når man diskuterer den aktuelle sanksjon), anser Panelet bestemmelsen ikke for tilstrekkelig tvetydig til å kunne godta utøverens tolkning”.

Når det gjelder bruk av forstøverapparat sier panelet at regelen tilsynelatende inkluderer forstøvere som inhaleringsmetode:

"Det er åpenbart at, selv om 2A-bestemmelsen ikke ble utarbeidet med forstøvere i tankene, som nevnt i rapporten til Rabin (§11), måten den er formulert på omfatter forstøvere, fordi bestemmelsen gjelder uten begrensning for hvilken som helst type innretning for inhalering".

Egen oversettelse NSF
Panelet konkluderer videre at det er nødvendig med et medisinsk unntak (TUE) for å kunne inhalere salbutamol ved hjelp av en forstøver og at det som var misforståelsen i denne saken var at Martin ikke hadde en TUE.

Dette fordi den laveste dosen til bruk for voksne inneholder 2500 mikrogram salbutamol og er dermed over grensen på 1600 mikrogram, helt uavhengig av hva som faktisk går inn i kroppen. Panelet sier i denne forbindelse følgende:

”Nødvendigheten av et medisinsk unntak for bruk av en forstøver er i seg selv en konsekvens av den korrekte tolkningen av bestemmelsen. Utøverens feil ligger faktisk i unnlatelsen av å be om et medisinsk unntak, og innvilgelsen ville ha tillatt ham å konkurrere uten å bryte regelverket. Panelet erkjenner likevel at det ville vært bedre hvis bestemmelsen på en mer tydelig måte hadde forklart sin konsekvens for bruk av forstøvere.”

Når regelen skal tolkes slik at ”1600 mikrogram” er den tilmålte dosen, er det åpenbart slik at regelen er brutt når den tilmålte dosen i denne saken var 15.000 mikrogram.

Panelet har da også uttalt at det ikke var nødvendig å ta stilling til bevismaterialet som Martin Johnsrud Sundby har fremlagt og som etter hans og flere spesialisters oppfatning beviser at han faktisk ikke har inhalert mer enn 1600 mikrogram hverken i Davos eller Toblach.

Den eneste feilen i saken var at Martin Johnsrud Sundby ikke søkte om et medisinsk fritak i forkant av hans medisinbruk i Davos og Toblach.

Når det gjelder straffen har Panelet kommet til at resultatene fra Davos 2014 og Toblach 2015 må strykes, da dette er en uunngåelig konsekvens av regelverket. Og videre at Panelet derfor ikke har anledning til å utøve skjønn i denne forbindelse.

Panelet konkluderte imidlertid at alle andre resultater skal bli stående, herunder alle resultater for sesongen 2015/2016.

Dessverre er det slik at det å stryke resultatene for Davos 2014 og Toblach 2015, har som følgekonsekvens at Martin Johnsrud Sundby samtidig mister seieren i Tour de Ski og World Cup for sesongen 2014/2015. Sånn sett er resultatet helt uforholdsmessig sammenlignet med feiltolkningen som er begått. Det er imidlertid en uunngåelig konsekvens av hvordan dagens regelverk er.

Videre har Panelet kommet til at Martin Johnsrud Sundby utestenges for en periode på to måneder, fra 11. juli 2016. Dette er så å si det laveste nivået av utestenging og som indikerer at panelet var av den oppfatning at nivået av skyld var svært lav i denne saken.

Som formildende omstendigheter anga panelet følgende:

- Bruken av salbutamol var angitt av utøveren i doping kontroll skjemaet da han avga prøvene.

- Utøveren brukte salbutamol etter legens anvisning.

- Utøveren har en medisinsk tilstand som krever bruk av salbutamol.

- Utøveren brukte salbutamol innenfor det som var angitt i legens resept.

- Regelen utelukker ikke uttrykkelig bruk av forstøver og kunne for alle praktiske formål ha gjort dette for å utelukke mulige misforståelser hos utøvere (og deres rådgivere).

- Spørsmål relatert til muligheten for å bruke forstøvere og mengden salbutamol de kunne forstøve mens de holdt seg under grenseverdien ble (tilsynelatende) stilt av amerikanske utøvere. Når de ble spurt, svarte USADA ikke ganske enkelt at enhver utøver som ønsker å forstøve salbutamol må be om et medisinsk fritak (TUE).

Istedenfor anbefalte USADA utøvere som ønsker å forstøve å kontakte produsenten for ”å spørre hvilken prosentdel av medikamentet som er brukes blir administrert ved hver dose”. Denne fremgangsmåten, som fokuserer på hvilken mengde av substansen som faktisk når utøverens kropp ved bruk av forstøver, er den som er anvendt av Dr. Gabrielsen, og også av utøveren.

- Utøveren brukte forstøveren helt åpent før konkurransene i Davos og Toblach.

- Utøveren hadde også brukt forstøver tidligere uten problemer.

Som argumenter for å gi en mild straff anga panelet følgende:

- Utøveren var en erfaren utøver på internasjonalt nivå med en karriere som har vart over mange år. Han var videre underlagt regelmessige anti-doping kontroller. Utøveren var fullt ut klar over hans anti-doping forpliktelser.

- Legens resept om å bruke salbutamol ved forstøver utenfor et sykehus var muligens tvilsomt fra et medisinsk ståsted.

- Et medisinsk fritak har i den senere tid vært nødvendig for bruk av salbutamol. Utøveren burde ha utvist særlig forsiktighet i å fastslå i hvilken grad et unntak var gitt i henhold til de relevante reviderte bestemmelser av WADA-koden.

- Utøveren synes selv å ha støttet seg utelukkende på hans medisinske rådgivere og gjorde ingen henvendelse til WADA, FIS eller produsenten før bruk av forstøveren. En slik forespørsel ble ikke gjort av Dr. Gabrielsen, som erklærte at han kun støttet seg på Mazhar-studien.

Panelet konkluderte at skyldnivået var lavt. Dette på bakgrunn av alle omstendighetene i saken, og spesielt fordi det var en medisinsk berettigelse for medisinbruken. Panelet konkluderte således med en utestengelse på to måneder, som er kortere enn standard i tilsvarende saker.


SNARVEIER

VERDENSCUP ENGADIN
Smøretips| Resultater
--- --- ---
VASALOPPET
Smøretips| Resultater: Kvinner Elite- Menn Elite
--- --- ---
NORGESCUP GÅLÅ - SENIOR
Smøretips| Resultater
--- --- ---
VM OBERSTDORF - LANGRENN + HOPP + KOMBINERT
Medaljeoversikt| Smøretips| Resultater

* LANGRENN PLUSS (+): Tid for å bli abonnent - Full tilgang på alle de gode sakene

Tips en venn  Skriv ut
Annonse
Se hele nyhetsarkivet
Annonse


Langrenn.com
Jessie Diggins med troféet som beviser at hun er vinner av Tour de Ski i sesongen 2020-2021. Foto: Modica/NordicFocus.

TOUR DE SKI: Alle vinnere gjennom historien

Kvinner og Menn

Katharina Hennig. Foto: Modica/NordicFocus.

UTTAK: TYSKLANDS LANDSLAG 2021/2022

Ståle Samuelsen gikk i sommer fra Lindesnes til Norkapp på rulleski. Foto: Privat.

NÅDDE HELT FREM TIL NORDKAPP – DETTE ER TIDEN DET TOK

SOGNEFJELLET – SLIK ER DET DER NÅ

PROGRAM: Tour de France 2021

STARTER OPP DENNE UKA

Marit Bjørgen sammen med Birkens daglige leder, Eirik Torbjørnsen.

MARIT BJØRGEN OG MARTIN JOHNSRUD SUNDBY SKAL TRENE BIRKEBEINERE

Annonse
Jon Rolf Skamo Hope med startnummer 50 i feltet under verdenscupen i Engadin. Foto: Modica/NordicFocus.

PALLPLASS FOR JON ROLF SKAMO HOPE I SVINESTRANDA OPP

Dario Cologna med Atomic Redster. Foto: Atomic/Jan Cadosch.

DARIO COLOGNA BYTTER SKIMERKE

Therese Johaug fra da hun vant Kanalrennet 2019, under Sommarland Skifestival i Telemark. Arrangørfoto.

24.000 KLIKK – SÅ DU DENNE? – MEST LEST FORRIGE UKE: – STARTNEKT FOR THERESE JOHAUG (SKULLE VÆRE TREKKPLASTER, MEN SKIFORBUNDET SETTER FOTEN NED)

Swix Roadline Rulleskistaver. Produsentfoto.

LEI AV STAVBREKK PÅ RULLESKI? STAVSJEFEN PÅ SWIX: – RULLESKISTAVENE HAR EN LITT ANNEN SAMMENSETNING ENN VINTERSTAVENE OG LITT ANNEN PLASSERING AV KARBON OG FORSTERKNINGER

SWIX ROADLINE RULLESKISTAVER

Resultater Martin Kirkeberg Mørk 2020-2021

Slik gikk det gjennom sesongen

Teemu Virtanen har nådd Finlands nordligste punkt, Nuorgam, etter å ha gått landet på langs på 10 etapper.

FINLAND PÅ LANGS ER FULLFØRT: – DET BLIR IKKE NOE RULLESKI PÅ NOEN DAGER NÅ

GIKK 1000 MILES PÅ 10 ETAPPER

Rottefella Xplore. Produsentfoto.

HENRIK KVISSEL OM NYHETEN ROTTEFELLA XPLORE: – MELLOM RENDYRKA RANDONEE OG TRADISJONELL FJELLTUR LIGGER ET STORT HAV AV SKIOPPLEVELSER

SKAL KAPRE NYTT SEGMENT SKILØPERE

Håvard Solås Taugbøl spurter til seier i Alliansloppet 2018. Foto: Rolf Zetterberg.

TAUGBØL OG ANDREASSEN BEST OGSÅ I FINALEN AV KIRKEBAKKEN GRAND PRIX

Silje Øyre Slind. Foto: Modica/NordicFocus.

TOTENRULLEN SOLEKLART VUNNET AV SILJE ØYRE SLIND

Andreas Nygaard. Foto: Magnus Östh/Visma Ski Classics.

TOTENRULLEN: ANDREAS NYGAARD SPURTVANT

Håvard Solås Taugbøl med VM-medalje fra Oberstdorf 2021. Foto: Modica/NordicFocus.

SOLÅS TAUGBØL OG GROSBERHAUGEN ANDREASSEN TIL TOPPS I PROLOGEN UNDER KIRKEBAKKEN GRAND PRIX

Resultater Nikolai Elde Holmboe 2020-2021

Slik gikk det gjennom sesongen

Håvard Solås Taugbøl spurtet til seier i Kanalrennet, under Sommarland Skifestival 2019 i Telemark. Arrangørfoto.

TOTEN SKIFESTIVAL: SEIER TIL HÅVARD SOLÅS TAUGBØL – 8 SEKUNDER FORAN NR. 2

Elena Rise Johnsen. Foto: Erik Borg.

TOTEN SKIFESTIVAL: KUN FÅ SEKUNDER SKILTE ELENA RISE JOHNSEN OG RAGNHILD HAGA

Se hele nyhetsarkivet