-->
 


  2000-11-02
Om Bente Skari
Nytt navn. Ukjent for mange, men da jeg giftet meg med Geir i august i år var det naturlig å ta hans etternavn. Litt p.g.a tradisjoner og litt fordi jeg synes det er hyggelig at vi som rette ektefolk har samme etternavn. Les mer