Tom Tvedt. Foto: Norges idrettsforbund.

Tom Tvedt. Foto: Norges idrettsforbund.

Spillemidler for 2018: Pampeveldet får nye kutt - Grasrota får mere

Kulturdepartementet gir idretten mer penger enn noen gang i 2018, men tilskuddet til Norges Idrettsforbunds sentralledd kuttes for annet år på rad.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Uleselig tekst

Velkommen til Pluss-seksjonen!


Tegne abonnement
4 alternativer for abonnement; Uke, måned, 3 måneder eller år.

* Abonnement bestilles enkelt via denne linken!

* Enda bedre og fyldigere innhold finner du i vår Pluss-seksjon. Fremhever spesielt biblioteket av fagartikler om trening, styrke, utstyr, smøring, teknikk etc.

Tegne abonnement Langrenn.com Pluss

Om du har abonnement logger du deg inn via vinduet nedenfor.

Uleselig tekst

Kulturdepartementet gir idretten mer penger enn noen gang i 2018, men tilskuddet til Norges Idrettsforbunds sentralledd kuttes for annet år på rad.

Tildelingen av spillemidler for neste år ble vedtatt i statsråd fredag.

Totalt bevilger kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) 710,9 millioner kroner til idretten, en økning på 26,9 millioner fra 2017.

Allerede ved fjorårets tildeling varslet Helleland at hun ville kutte i tilskuddet til NIFs sentralledd også for 2018. Dette gjentok hun også i et intervju med NTB i starten av november.

– Det er ingen grunn til å gå tilbake på det jeg sa for ett år siden etter det som er blitt kjent i de siste dagene, sa Helleland i kjølvannet av bilagsslippet som viste at NIF-toppene hadde brukt mye penger på mat og alkohol.

NIF hadde bedt om 137,5 millioner i grunnstøtte til forbundet sentralt og regionalt, men får bare 125 millioner kroner.

Det er 5 millioner mindre enn for 2017.

 

Ønsker mer aktivitet

Samtidig som støtten til NIF-toppene slankes, økes summene til særforbundene, til toppidretten og til barne-, ungdoms og breddeidretten.

Departementets målsetting er at tilskuddet skal bidra til økt aktivitet over hele landet.

– Vi ønsker mer aktivitet for flest mulig, samtidig som vi sikrer gode vilkår for toppidretten, sier Helleland om fredagens vedtak.

Grunnstøtten til særforbundene går opp 13 millioner kroner til 261 millioner.

Toppidretten får 10 millioner kroner mer (fra 145 til 155 mill.), mens tilskuddet til breddeidretten økes fra 161 til 169,9 millioner kroner.

Effektivisering og kjønnsbalanse

For to uker siden varslet Norges Idrettsforbund nedbemanning med om lag 15 årsverk.

En av årsakene til dette var signalet om redusert støtte til staben.

– Etter at idretten selv stilte tydelig krav til toppledelsen i NIF om åpenhet rundt pengebruken, og at regjeringen reduserte overføringene til sentralleddet i NIF, har forbundet satt i gang med å effektivisere drift og ressursbruk.

– En åpen og effektiv organisasjon vil være sterkere rustet for framtiden og styrke grasrota og hverdagsaktiviteten i norsk idrett, sier kulturministeren.

I tilskuddsbrevet for 2018 skriver Kulturdepartementet at det stiller krav til blant annet godt styresett, prioritering av etikk og holdningsskapende antidopingarbeid og bedre kjønnsbalanse i ledende stillinger.

Se også
Grasrota er møkka lei oppblåste pamper: – Kjære idrettstopper: Vær litt unorske. Ta ansvar og gå!


Gå raskere på ski
* 400 artikler: Trening, utstyr, teknikk, smøring, styrke med mere
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut