Langrenn.com Pluss - Vilkår

Tips en venn  Skriv ut

 

Vilkår for abonnement på Langrenn.com Pluss med inkluderte artikler og tjenester fra Langrenn.com AS


1 Innledning
Langrenn.com AS, No 982138582 MVA, Smieveien 10, 3514 Hønefoss, er juridisk selger av abonnementsproduktet du nå kjøper fra nettsiden Langrenn.com.

Disse vilkårene regulerer bruk av Langrenn.com AS sine artikler og tjenester som er knyttet opp mot abonnement på Langrenn.com Pluss.

Utvidet informasjon om Langrenn.com, våre ulike abonnementsalternativer og andre tjenester finner du på våre nettsider.

Det kan være behov av oppdatering av disse vilkårene. Ved større endringer informerer vi deg direkte om oppdateringen i form av e-post til den e-postadressen du har meldt inn da du registrerte deg.

Vi anmoder om at du leser vilkårene i sin helhet.

2 Abonnement
Abonnement på digitale tjenester fra Langrenn.com AS er til personlig bruk og gjelder personen som har tegnet abonnementet.

Langrenn.com AS tillater at inntil 4 personer innenfor samme familie i samme husstand, og da bosatt på samme adresse, kan anvende abonnentens innlogging. Borteboende studenter er ikke inkludert i abonnementet.

Den juridiske eieren av abonnementet er den personen som har tegnet det. Bruker-ID og passord skal ikke deles med andre enn medlemer av abonnentens egen husstand, på vedkommendes oppholdsadresse.

Dersom man deler bruker-ID og/eller passord med andre, eller på annen måte misbruker tjenester fra Langrenn.com AS, har vi anledning til å stenge abonnentens tilgang umiddelbart. Abonnenten vil da miste tilgangsretten både til produkter og tjenester som er kjøpt tidligere, samt også til fremtidige kjøp.

3 Logging
Bruken av ditt abonnement blir logget og lagret i en tidsbegrenset periode. Ved innlogging blir det lagret informasjon om hvem som logger seg inn og fra hvor.

Loggene anvendes for å avdekke eventuelt misbruk av abonnementet. Om misbruk avdekkes kan det føre til at digital tilgang til alle nettsider drevet av Langrenn.com AS blir sperret.

4. Betaling og priser
Alle abonnementskjøp hos Langrenn.com AS er basert på forskuddsbetaling fra abonnentene.

Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser står på våre nettsider. Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt periode.

Brukernavn og passord sendes til din e-post ved bestilling.

Så snart vi har verifisert betalingskortet ditt vil abonnementet bli aktivt og du får tilgang til artikler og tjenester som inngår i Langrenn.com Pluss.

Langrenn.com har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår, samt endringer i abonnementets innhold og funksjonalitet. Innholdet i abonnementet vil variere, og innhold og funksjonalitet som er tilgjengelig når du bestiller er ikke nødvendigvis tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Prisendringer og produktendringer kunngjøres på våre nettsider senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser gjelder også for abonnement som er tegnet før prisendringen og er forskuddsbetalt etter den tidligere prisen.

Dersom du fortsetter å bruke abonnementet og Langrenn.com Pluss etter endringen er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringen. Endringer som ikke er til ugunst for deg, samt årlig indeksjustering av prisene kan skje uten varsel og uten at det gir rett til oppsigelse.

5 Tekniske krav
Maskinvare, programvare og Internett-tilkoblingen du anvender må tilfredsstille visse minstekrav. Dersom du ikke oppfyller generelt gjeldende anbefalinger for bruk av Internett kan kvaliteten på abonnentets innhold bli redusert. Dette gir ikke rett til prisavslag eller erstatning.

Langrenn.com AS kan begrense samtidig tilgang til digitale tjenester til et bestemt antall brukerenheter.

6 Varighet og oppsigelse
Abonnementet fornyes automatisk og løper til det blir sagt opp av deg, du kan når som helst si det opp. Abonnementet vil løpe ut perioden du har betalt for.

Oppsigelse av abonnement gjør du gjennom å sende e-post til adressen abonnement(at)langrenn.com. Det er viktig at du da oppgir fullt navn og også e-postadressen som abonnementet er registrert på.

7 Angrerett
I forbrukerforhold hvor kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder salg over Internett, har man i dag lovfestet 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven.

Fristen regnes fra Langrenn.com AS har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven. Angreretten gjelder likevel ikke for tjenester der du uttrykkelig har godtatt at tjenesten påbegynnes før utløpet av 14-dagersfristen og du har erkjent at angreretten frafalles.

Dersom angreretten benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema til Langrenn.com AS sin adresse, denne er forhåndsutfylt i dette angreskjemaet - Klikk her for å laste ned angreskjema.

8 Mislighold
Ved brudd på betingelser i disse brukervilkårene, kan du bli erstatningsansvarlig for tap og kostnader du påfører Langrenn.com AS.

Langrenn.com kan heve avtalen dersom du vesentlig misligholder vilkårene for abonnement. Uautorisert bruk av abonnementet og innloggingen (ref. blant annet punkt 2) er blant forhold som blir sett på som vesentlig mislighold.

9 Langrenn.com AS sitt ansvar
Abonnementet og dets tjenester tilbys som de er («as is») og uten noen form for garanti, verken uttrykt eller underforstått, for tilgjengelighet, egnethet for et spesielt formål, innhold eller andre forhold som leveres, eller for abonnementets kvalitet.

Digitale abonnement er tilgjengelig hele døgnet, men opphold eller avbrudd kan forekomme som følge av behov for vedlikehold og oppdateringer, eller forhold utenfor Langrenn.com AS sin kontroll.

Du bruker abonnementet og tjenestene på eget ansvar, og du er klar over at du kan få tilgang til innhold du kan oppleve som støtende, upassende eller krenkende.

Nettsteder kan inneholde lenker til andre nettsteder. Langrenn.com AS har ingen kontroll med innholdet av disse, og påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skader som måtte oppstå som følge av din bruk av slike.

Langrenn.com AS sitt erstatningsansvar overfor deg er begrenset til verdien av ditt abonnement. Indirekte tap, herunder tap som følge av driftsavbrudd og tap av data kan ikke gjøres gjeldende.

10 Langrenn.com AS sine rettigheter og din bruksrett
Abonnementet og innholdet i abonnementet er rettighetsbeskyttet gjennom lover. Alle rettigheter knyttet til abonnementet og dets tjenester og innholdet på våre nettsider tilhører eller er forbeholdt Langrenn.com AS.

Bruksretten til abonnementet og tilhørende tjenester er begrenset til privat og ikke-kommersiell bruk av tjenestene. Det betyr tilgang til og visning av innholdet for abonnenten selv og for familie i samme husstand(se punkt 2), og da samtidig uten at du krever eller mottar betaling eller andre vederlag for dette.

Bruk, kopiering eller annen tilgjengeliggjøring er ikke tillatt. Du skal heller ikke å omgå systemer for teknisk beskyttelse eller bruke tjenestene på en måte som forstyrrer andres bruk, herunder overføre materiell som inneholder virus, malware etc. All bruk skal være i samsvar med norsk lov.

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra Langrenn.com AS tilhører Langrenn.com AS. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med Langrenn.com AS.

11 Personopplysninger
Du gir din godkjennelse til at Langrenn.com AS kan benytte personopplysninger du oppgir ved registrering og bruk av abonnementet. I tillegg blir opplysninger om bruk, teknisk informasjon og geolokasjon for enheter som benyttes registrert.

Formålet er å gjennomføre avtalen, tilpasse og forbedre våre tjenester og brukeropplevelsen, ta vare på sikkerheten og hindre misbruk, pluss også for å kunne tilby relevant innhold.

Du kan kontakte Langrenn.com AS for å be om innsyn eller sletting av opplysninger.

Innsamling og behandling av personopplysninger skjer i samsvar med Langrenn.com AS til en hver tid gjeldende policy for personvern.

Dersom du reserverer deg mot å benytte cookies eller annen lignende funksjonalitet, kan dette føre med seg at abonnementet og dets tjenester får sin funksjonalitet og brukervennlighet overfor deg som abonnent redusert.

Personopplysninger gis ikke videre til tredjepart, med mindre og kun i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre avtalen, for å hindre misbruk av tjenesten eller imøtekomme pålegg med hjemmel i lov.

12 Markedsføring
Langrenn.com AS vil kunne sende deg informasjon og markedsføring i form av e-post, nyhetsbrev, SMS eller lignende basert på kunderelasjonen mellom deg og Langrenn.com AS. Denne markedsføringen kan også inneholde tilbud og informasjon fra tredjepart.

Dersom du ikke ønsker å motta markedsføring på en slik måte kan du melde dette til oss gjennom å følge avmeldingslenken i markedsføringshenvendelsene du mottar.

13 Overdragelse
Ditt abonnement er som nevnt under punkt 2 personlig. Du kan ikke overdra avtalen. Langrenn.com AS har rett til å overføre kundeforholdet til et annet selskap dersom nettstedet Langrenn.com og abonnementets innhold overdras.

14 Tvister
Tvister eller krav som gjelder abonnementet og tilhørende tjenester løses etter norsk lov. Eventuelle konflikter mellom deg som bruker og Langrenn.com AS skal innledningsvis forsøkes løst i minnelighet, men dersom enighet ikke oppnås, skal konflikten bringes inn for norske domstoler med Ringerike tingrett som verneting.

* Registrer ditt abonnement


SNARVEIER

VERDENSCUP ENGADIN
Smøretips| Resultater
--- --- ---
VASALOPPET
Smøretips| Resultater: Kvinner Elite- Menn Elite
--- --- ---
NORGESCUP GÅLÅ - SENIOR
Smøretips| Resultater
--- --- ---
VM OBERSTDORF - LANGRENN + HOPP + KOMBINERT
Medaljeoversikt| Smøretips| Resultater

* LANGRENN PLUSS (+): Tid for å bli abonnent - Full tilgang på alle de gode sakene

Tips en venn  Skriv ut
Annonse
Annonse


Annonse