Resultater: SKIRENN (snø): Tjuvstarten| RULLESKI: KS Rulleskirenn| Øvrige ligger mellom nyhet nr. 4 og 5| SKIPLUKKER'N SVARER
Illustrasjonsbilde. Foto: Geir Nilsen/Langrenn.com.

Illustrasjonsbilde. Foto: Geir Nilsen/Langrenn.com.

LESERBREV - Fluorsaken: – Skiforeldre hengt ut som juksemakere og idioter – Norges Skiforbund bør legge seg langflate og be om unnskyldning

Slått opp i media at halvparten jukset under Hovedlandsrennet på Gålå: – Det er svært mye som tyder på at disse testene er alt annet enn pålitelige.

Tips en venn  Skriv ut

Resultatene fra fluortestene under HL ble offentliggjort for noen dager siden på Norges Skiforbunds hjemmeside. I etterkant av denne publiseringen har det vært en rekke oppslag i norske medier. Ikke overraskende, på bakgrunn av en sjokkerende stor andel positive prøver.

48 prøver er et tynt statistisk grunnlag for å konkludere med omfang av fluorjuks blant 1000 deltagere. Men slik nyhetene er publisert i media er det ett inntrykk som sitter igjen hos meningmann: 50% juksa med fluor under årets Hovedlandsrenn. Også overskriften Langrenn.com valgte da saken ble publisert her gir oss den samme tabloide vrangforestilling: «Halvparten jukset i Hovedlandsrennet». 

Så vidt jeg har registrert har det blant annet vært 5 (!) oppslag i VG med til dels het debatt i kommentarfeltene, der juksekulturen i langrennsnorge har fått gjennomgå. Også Esten O Sæther i Dagbladet har kastet seg på og slår fast at «noe er råttent i norsk langrenn».

Mange har hatt meninger om fluorforbudet. Også her på Langrenn.com har enkelte valgt å argumentere imot forbudet og påpekt uheldige konsekvenser. Og det finnes også argumenter i den retning, det tror jeg mange er enig i. Men når forbudet en gang foreligger, så forholder man seg til det. På lik linje som man forholder seg til andre deler av regelverket som styrer langrennssporten.

Når det gjelder testresultatene fra HL så er mitt klare inntrykk at det store flertall i skimiljøet rett og slett ikke kan begripe at de publiserte testresultatene kan være riktige, og/eller at utvalget ikke er representativt for øvrige deltagere. Mange er oppriktig lei seg, frustrert og forbannet på det bildet som er skapt gjennom media. Oppfatningen utenfor skimiljøet er nå at halvparten av utøverne på HL juksa. Og dette rimer svært dårlig med det bildet folk flest i miljøet har av hva som faktisk foregår på skirenn i aldersbestemte klasser. Og det er vi foreldre som i stor grad får skylden og henges ut som syndebukker.

Svært mange av klubbene på HL hadde felles smøreopplegg i telt og boder som var åpne og tilgjengelig for alle, og hvor alle konkurranseski ble håndtert. Det er bortimot utenkelig med utstrakt juks i disse lagene. Noen av klubbene gikk også til innkjøp av helt nye sett med børster for å sikre seg at ikke rester etter fluor fra senior-prepping skulle komme på skiene. Mens andre sitter nå og grubler på om det er akkurat dette som kan ha skjedd – at det er rester etter fluor i børster som kan ha lagt seg på skiene og gitt utslag i testen. Allerede før HL ble det faktisk gitt opplysninger om at det kunne være risiko for utslag på testene dersom man bruker børster som tidligere er benyttet på fluorprodukter, men uten at alle fikk dette med seg i tide til å ta riktige grep. Hvorfor er ikke da Norges Skiforbund mer nyanserte ved sin publisering av testresultatene? Hvorfor velger de å fremstille saken på en slik måte at det er opplagt at den tabloide presse vil få vann på mølla?

Hvis man tar utgangspunkt i presseoppslagene så skulle altså 50% av deltagerne har jukset med fluor. Slike tall er simpelthen ikke mulig å tro på. På Gålå var det ikke en gang et føre som gir signifikant bedre glid med fluor. At 50% jukset på HL skulle bety at en stor andel av grasrota i norsk langrenn består av råttent søppel uten ryggrad og moral. Alle vet at det ikke stemmer. Jeg har registrert at Sindre Bergan hadde en sentral rolle i fluortestingen. Jeg kjenner Sindre som en hedersmann, men her er det gjort grove feilvurderinger. Sindre – av alle – burde kjenne skimiljøet godt nok til å erkjenne at resultatene ikke har rot i virkeligheten, straks de forelå. Og dermed burde man håndtert publiseringen på en helt annen måte.

Men blant de som leser det jeg skriver her, så sitter det garantert noen som tenker «din naive tulling – det er nok mange som har juksa». Forleden dag fikk jeg tilsvarende kommentar fra en skipappa som hadde «snakket med en som hadde snakket med en kar fra Hedmark som mente det stemte at det var så mye juks».

Publiseringen fra skiforbundet har altså resultert i en ryktespreding og mistenkeliggjøring mellom ulike deler av langrennsnorge som bare er trist. 

Jeg tror virkelig ikke noe på at klubber verken i sør eller nord har juksa massivt med fluor i HL. At noe juks med fluor forekommer er sannsynlig - all erfaring fra idrettshistorien tilsier at det forekommer juks i alle miljøer. Og den som setter seg inn i saken og ikke bare leser oppslag på VG ser at det er 25% som har fått «Rødt utslag». Men igjen – resultatet av nyhetsmeldingen er at pressens oppslag dreier seg om at 50% juksa på HL. Da er det noe galt med formidlingen fra NSF. Personlig har jeg heller absolutt ingen tro på at 25% har juksa bevisst. At flere hundre sto og smurte med fluorprodukter i det skjulte på Gålå er en absurd tanke, og kan umulig stemme. Punktum.

Hvor mye energi har Norges Skiforbund brukt på å kvalitetssikre resultatene før de ble publisert? Jeg kjenner til at det er utført en del testing tidligere i vinter, men likevel er dette helt ferske testmetoder der man har svært tynt erfaringsgrunnlag. Da kan man ikke publisere resultater uten videre. Det burde for eksempel vært en selvfølge at man intervjuet alle som har smurt ski som ble testet, FØR resultatene ble publisert. I tilfelle dette kunne avdekke systematiske feil eller årsaker til det store antallet positive tester. Og publiseringen burde være langt mer nyansert for å unngå den flommen av negativitet vi ser nå.

Allerede nå er det kjent at klubber har mottatt brev om rødt utslag på test, på skipar som de med 100% sikkerhet VET ikke har vært preparert med fluor. Og ja, jeg tror på klubbene i dette tilfellet. Ikke på testene. Det er svært mye som tyder på at disse testene er alt annet enn pålitelige. Det hele er bare trist. Dessverre.

Norges Skiforbund har vært usedvanlig klønete i sin håndtering av denne saken. Tanken bak testene var vel at de skulle bygge oppunder en sterk etterlevelse av forbudet. Nå kan det motsatte bli den reelle effekten – at folk tenker at «neste år legger vi fluor som de fleste andre». Er Norges Skiforbunds kommunikasjon preget av et febrilsk behov for å fremstå som etterrettelige og transparente, etter flere stygge riper i image-lakken? Og så velger man å kaste foreldregruppen foran bussen i forsøket på å rette sin egen rygg?

Men hva om et så stort antall som 50% bevisst brøt regler for å få en konkurransefordel på HL? Hva står vi igjen med da? Norske medier har tidligere kastet seg over saker om anabole leppekremer og dobbel astmadose kylt inn med løvblåser, men i virkeligheten ville denne saken på sett og vis være betydelig verre, hvis man skulle tro på den. Hvis moralen på grasrota i langrennsnorge er så elendig som disse resultatene skulle tilsi så er det sannelig ikke mye å være stolt over. Og lite å bygge fremtidens langrennsnasjon på. Man kommer ikke langt uten ryggrad.

Men inntil videre er det simpelthen umulig å tro på testene. Det ser altså ikke ut til at man pr i dag har tilgjengelige testmetoder som med troverdighet kan brukes til å følge opp fluorforbudet. Om det vil få betydning for forbudets fremtid skal ikke jeg si noe om. Men det er kanskje verdt å minne om at det viktigste for svært mange er at det konkurreres på like vilkår i størst mulig grad. Om det vil skje med eller uten fluor under skiene i fremtiden får andre bestemme. Men i første omgang synes det å være på sin plass at Norges Skiforbund legger seg langflate og ber om unnskyldning til alle foreldre som bidro med dugnadsinnsats for å smøre ski på HL, og som nå er hengt ut som juksemakere og idioter i flere av landets største aviser.

Skrevet av
Vegard Fluge Samuelsen
Voksenkollen, Oslo

Se også
* Oppslag på Langrenn.com: Halvparten jukset i Hovedlandsrennet, også fusk i UngdomsBirken

---

* Leserbrev, kåserier, kommentarer og lignende representerer på generell basis skribentens syn og ikke nødvendigvis Langrenn.com sitt ståsted.


* LANGRENN PLUSS (+): Elite-intervjuer, trening, teknikk, utstyr, smøring med mye mere
Tips en venn  Skriv ut


blog comments powered by Disqus