-->
Torbjørn Skogstad. Foto: Erik Borg.

Torbjørn Skogstad. Foto: Erik Borg.

LESERINNLEGG: KLUBBENE EN VIKTIG DEL AV NORGES SKIFORBUND

– Kostnaden pr. løper pr. år henholdsvis for, junior, rekrutt og elite er: 350 000, 550 000, og 1,5 mill kr.

Tips en venn  Skriv ut

Uleselig tekst

Bli abonnent – Full tilgang til alt det gode stoffet!


Allerede abonnent?
* Klikk her for å logge inn

Få hele Langrenn Pluss (+)
Velg abonnement*
Abonnementsvilkår*

Du gir med dette godkjennelse til at Langrenn.com AS automatisk fornyer ditt abonnement frem til du selv sier dette opp. Komplette vilkår er tilgjengelig her.

Uleselig tekst

Leserinnlegg

Gjennom reportasje og oppslag på NRK.no i dag , fremmes det kritikk mot måten Norges Skiforbund(NSF) langrenn finansierer opp landslagene. Med bakgrunn i oppslaget, vil jeg på vegne av Langrennskomiteen (LK) i NSF komme med noen presiseringer.

Først er det viktig å understreke at vi deler synet på klubbenes betydning for utviklingen av nye langrennsløpere i Norge.

Skiforbundets organisering

I oppslagene til NRK kan en få en forståelse av at Skiforbundet er en håndfull mennesker som sitter på Ullevål og tar bestemmelser over hode på klubbene. Dette er selvfølgelig feil.

NSF-langrenn består av ca. 120 000 medlemmer som er organisert i 750 klubber (også Byåsen og Lyn) som igjen har organisert seg i 16 skikretser, alt dette er Skiforbundet. Vi er en medlemsorganisasjon med demokratiske beslutningsprosesser. Langrennskomiteen, som i praksis er et styre for norsk langrenn, er valgt av klubbene via sine skikretser, til å lede norsk langrenn etter mandat fra kretsene.

 

Dagens finansieringsmodell

Modellen vi finansierer landslagene etter i dag, er en modell som har vært brukt i mange år og en modell LK i sin tid er blitt enig med skikretsene om. Den går ut på at NSF sentralt tar alle kostnadene for alle løpere på landslag, både junior, rekrutt og elite. Kostnaden pr. løper pr. år henholdsvis for, junior, rekrutt og elite er: 350 000, 550 000, og 1,5 mill kr. I tillegg støtter vi de regionale Veidekkelagene med tilsammen 5 mill. pr. år. Alle utøvere på landslag har utøverstipend fra oss. Vi har også frigitt et sponsormerke til alle utøverne. Til sammenligning er langrenn den eneste grenen i NSF som ikke belaster utøver/klubb med egenandel.

For at vi skal ha mulighet til å fullfinansiere disse lagene, er vi helt avhengige av å eie markedsrettighetene til utøverne. Alternativet er at alle, eller deler av, markedsrettighetene tilbakeføres til klubb. Det vil nødvendigvis føre til at klubben må betale for å ha løpere på landslag.

En av grunnene som ofte nevnes som fordelen med dagens modell, er at utøverne kan fortsette å tilhøre sine moderklubber etter at de har blir tatt ut på landslag. Som oftest er dette mindre klubber som f.eks. Tydal, Tverrelvdalen, Hokksund m.fl. og som kanskje ikke har samme mulighet til å finansiere en landslagsutøver som de større og mer ressurssterke klubbene har.

 

NSF-langrenns beslutnings-linjer

Langrennskomiteen er klar til å ta alle diskusjoner som vedrører utviklingen av norsk langrenn, også hvordan vi best skal finansiere landslagene, men den diskusjonen kan vi ikke ta med to klubber alene. Vi har ansvar for at alle klubbene blir hørt og får si sin mening. Derfor vil jeg oppfordre Byåsen og Lyn til å ta opp problemstillingene på fagmøtene i Sør-Trøndelag og Oslo skikrets. Hvis flertallet er enig om at dette bør endres, kan kretsen fremme forslaget til vår- eller høstmøtet i NSF. Hvis LK får et klart råd fra fagmøtet om å endre finansieringsmodellen, så vil vi gjøre det. Som eksempel kan nevnes at vedtaket om fluorforbud ble fattet av LK etter et klart råd fra fagmøtet for noen uker siden. 

Leserinnlegg skrevet av Torbjørn Skogstad, leder av Langrennskomiteen i Norges Skiforbund

---

* Leserbrev, kåserier, kommentarer og lignende representerer på generell basis skribentens syn og ikke nødvendigvis Langrenn.com sitt ståsted.


* Langrenn Pluss (+): Trening, teknikk, utstyr + +
Tips en venn  Skriv ut


blog comments powered by Disqus