Marthe Hafsahl Karset (f.v.), Barbro Tomter Dahlen i Rustad og Amund Wiken, sportslig leder i Vang Skiløperforening. Foto: Einar Busterud

Marthe Hafsahl Karset (f.v.), Barbro Tomter Dahlen i Rustad og Amund Wiken, sportslig leder i Vang Skiløperforening. Foto: Einar Busterud

Slik skal de utfordre profflagene

Rustad og Vang samarbeider for å hindre frafallet fra langrennssporten

På tirsdag offentliggjorde Vang Skiløperforening og Rustad IL et samarbeid med fokus på bærekraft og frivillighet. Her følger en mer detaljert forklaring på hva konseptet går ut på.

Tips en venn  Skriv ut
Annonse

Hvorfor samarbeid mellom Vang Skiløperforening og Rustad IL?
Begge klubber utmerker seg gjennom generasjoner med solid dugnadsånd og frivilligheten står fortsatt veldig sterkt hos oss begge.

Gjennom samarbeid og motiverte langløpsutøvere satser vi sammen med et felles DNA! Med den hensikt å gi mest mulig tilbake til våre utøvere gjennom god økonomisk styring. Ingen ekstragavante nykker, kun ekte idrettsglede og fellesskap for alle!

Vi ønsker å belyse FNs bærekraftsmål og bidra med det vi kan ved et slikt samarbeid. Det betyr at vi vil dele på ressurser for smøring, støtteapparat og utstyr til utøverne.

Hva er det dere ønsker å oppnå?
Idrett er en arena for alle. Vi ønsker å gi et tilbud til alle uansett satsningsnivå også de som ønsker å bli best.

Vi, Vang Skiløperforening og Rustad IL ønsker begge å bidra i våre lokalsamfunn, vi ønsker å gi alle et tilbud, også de juniorer og seniorer som drømmer, men Ikke nødvendigvis kan vinne et VM- eller OL-gull.

Sammen ønsker vi også å levere tilbake neste generasjon trenere og ledere.
Vi skal være det synlige «annerledeslaget» som har som målsetning å videreutvikle egne løpere i klubbene våre.

Vi skal bidra til FNs bærekraftmål.

Vi skal bidra til at løpere etter «avsluttet» skikarriere kan bli morgendagens trenere og ledere og bidra tilbake til samfunnet.

Sammen skaper vi bærekraft!

Klarer dere å drive dette uten økonomisk støtte?
Ja, men tilbudet blir betydelig svekket både for langløpslaget og for bredden i klubben. Vi ønsker likevel å gå aktivt ut for å skaffe sponsorer med henblikk å tilby våre utøvere et godt tilbud uansett satsningnivå. Vi ønsker å sette fokus på bærekraft ved å benytte tilgjengelig utstyr i klubb. Samtidig vil økonomisk støtte kunne bidra betydelig for å hindre frafall fra langrennssporten.

De aller fleste er studenter og skoleelever og har begrenset med ressurser til å kjøpe utstyr og delta i konkurranser. Klubbene har også begrenset med midler til å støtte drift av junior- og senioridrett som jo er kostbart.

Dere sier at dere vil utfordre de profesjonelle sponsorteamene. Hvordan skal dere klare det?
Vi skal utfordre de på bærekraft

  • Alle skal med
  • Felles logistikk
  • Felles skiutstyr
  • Felles smøreteam
  • Felles støtteapparat
  • Økonomiske gevinster og felles sponsor
  • Felles sportslige samlinger
  • Vennskapsklubber på tvers av alle aldre

Vi ønsker på en positiv måte å påvirke andre utøvere, støtteapparat og samfunnet forøvrig gjennom å promotere våre gode valg og engasjere media og partnere i Ski Classics skirenn.

Hva er klubbenes viktigste bærekraftmål?
Vi ønsker å belyse 4 utvalgte mål fra FNs bærekraftsmål. Disse er

God helse og livskvalitet (fokus på sunt idrettsliv og bryr oss om hverandre)

Bærekraftige byer og lokalsamfunn (Kortreist idrett, samlinger, treninger, eierskap ved sponsorer som bidrar, rekruttering til ledere og trenere innad i klubb)

Ansvarlig forbruk og produksjon (felles utstyr)

Stoppe klimaendringene (bidra med de små ting hver enkelt kan gjøre i hverdagen)

Dempe utstyrsjaget – jobbe for felles skiutstyr, dvs at løpere låner utstyr av klubben.

Her er det store penger og ikke minst mye utstyr å spare for utøverne og klubbene. Målet er at vi også gjennom hard jobbing og FN`s bærekraftmål skal utjevne forskjeller på utstyret, uansett nivå. Vi ønsker å påvirke til mindre kjøp av nytt utstyr.

Hvor mange utøvere er aktuelt for klubbene å ha med på langløpslag?
Vi ønsker å ha med fra 15-30 utøvere totalt og hovedlaget består av 10 løpere hvorav minimum 4 skal være jenter. Hver klubb stiller med sitt eget lag. Vårt mål er at det skal være likt antall jenter og gutter i laget.

Hva vil deres opplegg koste? Er det utøveren selv som skal betale? Hvordan skal dere klare å satse på langløp uten at det går utover de yngre klassene deres?
Hvert av klubblagene vil koste ca kr. 650 000,- inkludert ulønnet støtteapparat - dugnadsinnsats!

Utøverne vil få en liten egenandel for å forplikte til medvirkning og deltakelse i laget.

For å satse på et komplett langløpsopplegg uten at det går ut over de yngre klasser er vi helt avhengig av at vi får med sponsorer. 

I en drømmeverden – hvor mye penger trenger dere for å drive to langløps lag med et tett samarbeid?
En million kroner

Hvorfor skal en mulig sponsor gå inn i et samarbeid med dere?
-Hindre frafall

-Tilbud til alle

-Bærekraftig samarbeid, samarbeid om bærekraft

-Bedrifter som er opptatt av bærekraft, kan belyse et god samarbeide om et viktig tema som bærekraft er!

-Synliggjøre sin bedrift gjennom media!

Dere angriper sponsor lagene. Dere sliter med frafall.  Og har ikke økonomi til å stille langløpslag. Hva gjør Skiforbundet for dere? 
Vi angriper ingen! Vi ønsker kun å belyse et viktig tema som bærekraft er og inngå i et bærekraftig samarbeid med gode sponsorer! Vi har fokus på å gi et tilbud til alle utøvere innad i våre klubber. Vi ønsker at Skiforbundet støtter opp om grasrota og klubbene fremover, og hjelpe til å spre vårt gode budskap som vi setter lys på nå!


* LANGRENN PLUSS (+): Tid for å bli abonnent - Full tilgang på alle de gode sakene

Tips en venn  Skriv ut
Annonse


blog comments powered by Disqus


Annonse


Annonse