-->
Odd-Bjørn Hjelmeset på Bendit Ungdommens Holmenkollrenn et tidligere år. Foto: Rasmus Kongsøre.

Odd-Bjørn Hjelmeset på Bendit Ungdommens Holmenkollrenn et tidligere år. Foto: Rasmus Kongsøre.

Svar fra Norges Skiforbund vedrørende tidtaking og resultatlister

Norges Skiforbund langrenn støtter og forholder seg gjennom et regelverk til det som hele norsk idrett er enige om.

Tips en venn  Skriv ut

Uleselig tekst

Bli abonnent – Full tilgang til alt det gode stoffet!


Allerede abonnent?
* Klikk her for å logge inn

Få hele Langrenn Pluss (+)
Velg abonnement*
Abonnementsvilkår*

Du gir med dette godkjennelse til at Langrenn.com AS automatisk fornyer ditt abonnement frem til du selv sier dette opp. Komplette vilkår er tilgjengelig her.

Uleselig tekst

Bakgrunn: Nylig hadde Langrenn.com en kommentar under overskriften "Har noen spurt ungene – Har noen gjort det?". Kommentaren belyste om det også for utøvere under 12 år burde være tidtaking og resultatlister.

Norges Skiforbund ved Brit Baldishol (utviklingssjef for langrenn) svarer nedenfor på ovenstående.

---

Norges Skiforbund langrenn støtter og forholder seg gjennom et regelverk til det som hele norsk idrett er enige om.

Norges Skiforbund langrenn mener at barneidrettsbestemmelsene er rett for barneidretten.

Bestemmelser om barneidrett er enstemmig vedtatt av idrettstinget hvor alle 54 særforbund og daværende 19 idrettskretser møter. De første retningslinjene for barneidrett kom allerede i 1976, og ble avløst av bestemmelsene vi kjenner i dag i fra 1987. De har siden vært revidert i 2007 og 2015. 

Norge er verdens beste langrennsnasjon, og det er verdt å merke seg at alle dagens toppidrettsutøvere er produkter av den norske barneidrettsmodellen og har vokst opp med disse bestemmelsene.

Norges Skiforbund langrenn mener at i barneidretten er det ikke resultater som skal være i fokus, det er mestring. Bakgrunnen for at idretten ikke har resultatlister for barn under 11 år, er å sikre større fokus på mestring og utvikling av ferdigheter fremfor resultatfokus, og sammenligning med andre barn. Dette for å oppmuntre barn til å lære seg nye ferdigheter, i stedet for å verdsette hvem som vant.

I barneidretten er det oftest de barna som er mest fysisk og motorisk modne som vinner og presterer best fordi de har kommet lenger i sin utvikling

Idretten har et ansvar for å få foreldre og trenere til å vektlegge mestring og læring for å skape mest mulig idrettsglede, som gjør at flere fortsetter lenger med fysisk aktivitet og idrett.
Idrettsmiljøer som er flinke til å fokusere på barns innsats, gode relasjoner og mestring er mer levedyktige og varige.

Barn vet hvem som er «best», derfor er det unødvendig med bruk av resultatlister, og særlig rangerte lister. Er det skadelig? Antageligvis ikke, men når voksne blir opptatt av dette, og når lister publiseres og rangeres forsterkes viktigheten av resultatene.

Det blir viktigere om du var bedre enn konkurrenten enn om din egen prestasjon var bedre enn ditt forrige renn. (utvikling)

Bruk av resultatlister forsterker bevisst og ubevisst voksnes oppfølging av «talentfulle» barn, og motsatt, de som ikke ser ut til å bli den nye Northug blir mindre sett og fulgt opp.

Her kan du lese om Norges Skiforbund sine presiseringer av bestemmelsene: https://www.skiforbundet.no/globalassets/08-fagportal/barn/bestemmelser29.05.pdf

Nederst på side 10 i brosjyren står det følgende, som er i tråd med barneidrettsbestemmelsene:

Ordinære og rangerte resultatlister kan først benyttes fra det året barna fyller 11 år. For klasse 10 år og yngre kan det imidlertid settes opp tider og hopplengder i urangert rekkefølge, for eksempel alfabetisk eller etter startnummer, dersom arrangørene ønsker det.

NIF utdyper bestemmelsen slik:
For de yngste barna til og med det året de fyller 10 år kan man f.eks. henge opp urangerte lister på arrangementet hvor tid og lengde oppgis. Er det få utøvere i hver klasse kan man gjerne slå alle klassene sammen i samme liste.

Fra året barna fyller 11 år kan rangerte lister benyttes.

Disse rangerte lister skal likevel brukes med omhu. Resultatlister i barneidretten skal ikke distribueres og publiseres etter en konkurranse. De kan f.eks. gis til trenere, men skal ikke sendes ut på epost til foreldre, legges på nettsider eller publiseres i aviser. Dette bidrar til å øke «verdien» av resultater og sammenligning av utøvere. Når kvelden er omme er konkurransen slutt og resultatene er historie.

(NB! En ekstra ting å tenke på i skisporten er speakerens rolle på arrangementet. Denne skal samsvare med reglene for bruk av resultatlister. Tider og lengder kan oppgis, men ikke plasseringer til og med året de fyller 10 år.)

Norges Skiforbund langrenn har som hovedmål å rekruttere flere inn i idretten og beholde flere lengre i idretten.

Vi har tro på at mindre resultatfokus og større mestringsfokus vil bidra positivt til å hindre frafall.

Skrevet av 
Brit Baldishol
Utviklingssjef langrenn

---

* Se også: Har noen spurt ungene – Har noen gjort det?


* Langrenn Pluss (+): Trening, teknikk, utstyr + +
Tips en venn  Skriv ut


blog comments powered by Disqus