-->
Illustrasjonsbilde. Foto: Felgenhauer/NordicFocus.

Illustrasjonsbilde. Foto: Felgenhauer/NordicFocus.

Svekker tilliten til hele langrennssporten

Kommentar

Tillit skapes ikke av egne oppfatninger av saken men hvordan omverden oppfatter at man har opptrådt i saken.

Tips en venn  Skriv ut

Uleselig tekst

Bli abonnent – Full tilgang til alt det gode stoffet!


Allerede abonnent?
* Klikk her for å logge inn

Få hele Langrenn Pluss (+)
Velg abonnement*
Abonnementsvilkår*

Du gir med dette godkjennelse til at Langrenn.com AS automatisk fornyer ditt abonnement frem til du selv sier dette opp. Komplette vilkår er tilgjengelig her.

Uleselig tekst


Er tilliten brutt?
I enhver virksomhet og organisasjon bør det det ligge etiske retningslinjer i bunn for alt man driver med, det å være sikker på at prestasjoner ikke er påvirket av «ulovlige» metoder er særs viktig.

En idrettsorganisasjon er bygget på tillit, man velges til tillitsverv. Begrepet tillit er på mange måter det mest sentrale begrepet i en idrettsorganisasjon.

For barn og unge skal foreldre og samfunnet for øvrig kunne føle seg trygge og ha tillit til at alle blir godt tatt vare på i miljøet, det stilles sågar krav om at de som jobber med barn og unge skal ha politiattest for å kunne jobbe med denne gruppen idrettsutøvere.

Videre skal alle medlemmene i organisasjonen ha tillit til at de som har tillitsverv og de som er ansatt for å hjelpe de tillitsvalgte har integritet og jobber for medlemmenes beste.

Mye av jobben som gjøres i idretts-Norge gjøres på dugnad og er styrt av en lidenskap for idretten og aktverdige motiver som å bidra til at ungdom skal nå sitt potensiale.

Vi nordmenn beskyldes av andre nasjoner å drive «økonomisk doping» i langrennssporten, vi putter inn så mye resurser i landslagene og opplegget rundt dem at det nærmest er umulig for andre både nasjonalt og internasjonalt å konkurrere med den norske landslagsmodellen.

Selvfølgelig er ikke det å bruke mye penger på apparatet rundt landslaget ulovlig eller i nærheten av å være ulovlig.

Norsk langrennssport mektige ressurser og posisjon både internasjonalt og nasjonalt gjør at vi har et ekstra fokus på oss og det gjør det enda viktigere å trå riktig.

Tillit tar lang tid å bygge opp men kan rives ned på et øyeblikk. I utgangspunktet kan alt man har gjort eller ikke har gjort være helt objektivt riktig og langt innenfor regelverket, det spiller imidlertid ikke noen rolle.

Det som spiller en rolle er hva omverden oppfatter – oppfatter man at reglene er tøyd og at man operer i en gråsone i nærheten av grensen mellom riktig og galt – så har man trått feil.

Når vi nå er i en situasjon hvor det stilles spørsmål om hvordan landslaget håndterer medisinering av friske mennesker, utfordres og svekkes tilliten og omdømme til hele den norske langrennssporten, også miljøene utenfor landslagene.

Det rammer spesielt de som faktisk har et medisinsk behov for denne type medisin.

Tillit skapes ikke av egne oppfatninger av saken men hvordan omverden oppfatter at man har opptrådt i saken.

Skal tillit bygges kreves det åpenhet, ærlighet, ydmykhet – gjør alt transparent og søk råd og lytt til erfaringer hos de man har fått et tillitsvotum fra.

Skrevet av
Frode Andersen - Leder for Lyn Ski senior


Se også
* Skiforbundets gråsonekultur drar nasjonalidretten ned i søla (Pluss-artikkel)

---

Leserbrev, kåserier, kommentarer og lignende representerer på generell basis skribentens syn og ikke nødvendigvis Langrenn.com sitt ståsted.


* Langrenn Pluss (+): Trening, teknikk, utstyr + +
Tips en venn  Skriv ut