mandag, nov 28, 2022 Today's Paper
SC Ranking
1 Emil Persson 25,562,006
2 Ida Dahl 24,839,273
3 Andreas Nygaard 24,633,945
4 Tord Asle Gjerd... 24,584,380
5 Lina Korsgren 24,484,047
6 Oskar Kardin 24,312,698
7 Britta Johansso... 24,058,203
8 Johannes Eklöf 24,013,294
9 Max Novak 23,921,189
10 Astrid Øyre Sli... 23,754,472
11 Emilie Fleten 23,416,363
12 Morten Eide Ped... 23,402,906
13 Kasper Stadaas 23,372,337
14 Ermil Vokuev 23,155,152
15 Stian Hoelgaard 23,119,309
16 Johan Hoel 23,094,196
17 Runar Skaug Mat... 22,726,499
18 Maxim Vylegzhan... 22,671,721
19 Vetle Thyli 22,530,051
20 Herman Paus 22,492,362
21 Magnus Vesterhe... 22,299,171
22 Marcus Johansso... 21,942,740
23 Anders Aukland 21,690,765
24 Torleif Syrstad 21,609,107
25 Joar Thele 21,527,809
26 Karstein Johaug 21,461,033
27 Jiří Pliska 21,021,748
28 Torgeir Sulen H... 20,862,822
29 Eddie Edström 20,738,799
30 Gabriel Höjlind... 20,657,291
31 Stanislav Řezáč... 20,425,274
32 Axel Jutterströ... 20,170,582
33 Klas Nilsson 19,965,758
34 Nils Persson 19,937,621
35 Thomas Ødegaard... 19,696,746
36 Jan Šrail 19,570,618
37 Simen Engebrets... 19,178,110
38 Bastien Poirrie... 19,138,063
39 Sofie Elebro 19,117,183
40 Mauro Brigadoi 18,992,619
41 Alexey Shemiaki... 18,653,161
42 Stian Berg 18,652,088
43 Viktor Mäenpää... 18,487,671
44 Arnaud Du Pasqu... 18,285,573
45 Aleksandr Grebe... 18,267,363
46 Dmitriy Bagrash... 18,225,082
47 Anikken Gjerde ... 18,209,193
48 Petter Soleng S... 18,089,523
49 Fabián Štoček... 17,925,232
50 Olga Tsareva 17,877,070
 
Terminlister & Resultater
CHECK COMPETITIONS
Arrangement Land Dato
Mobile icon Mobile icon

Avverget antidoping-krise i tolvte time

Norges landet en kortsiktig løsning for å innhente samtykker for å dopingteste mindreårige toppidrettsutøvere, unngår antidoping-krise og utestengelse fra WADA i tolvte time.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Illustrasjonsfoto

Det internasjonale antidoping byrået WADA hadde gitt Norge frist til 9. september for å få på plass en løsning for å innhente samtykker slik at de kan gjennomføre dopingkontroller av mindreårige toppidrettsutøvere.

Norges antidoping-krise med WADA gjelder en særnorsk tolkning av regelverket til WADA som gjør at man til nå ikke har kunnet teste norske utøvere mellom 15 og 18 år uanmeldt uten foreldrenes samtykke. 

Problemet med den norske tolkningen, er at det i praksis har ført til at ingen ungdommer i denne aldersgruppa er blitt dopingtestet. 

Denne bestemmelsen er derfor i strid med WADAs antidopingregler. 

Dersom Norge ikke hadde kommet fram til en løsning, hadde WADA kunnet sanksjonere mot Norge. Mulige sanksjoner kan blant annet være bøter og/eller å utestenge Norge fra å arrangere og delta i internasjonale mesterskap og konkurranser, slik som OL og Paralympics. Sanksjonene ville kunnet tre i kraft fra 1. januar 2023.

Skippertak for å avverge antidoping-krise
Før helga satte Norges idrettsforbund og Antidoping Norge ned en arbeidsgruppe som skulle finne fram til en løsning for å innhente samtykker for dopingkontroller av mindreårige toppidrettsutøvere. 

Nå er løsningen på plass, men det var altså i tolvte time: WADAs frist løper ut om tre dager.

Dette er saken
Selv om den kortsiktige løsningen avverger en antidoping-krise der Norge kunne blitt utestengt, gjenstår det fortsatt en omfattende jobb med å finne en permanent løsning. 

– Den midlertidige løsningen vil sikre at vårt nasjonale antidopingbyrå fortsatt opptrer i samsvar med WADAs antidoping-regelverk. Samtidig må vi fortsette å jobbe for en langsiktig løsning gjennom lovgivning, slik at mindreårige i alderen 15 til 18 år får selvstendig samtykkekompetanse, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Hun har nå fått bekreftelse på at dette arbeidet er i gang.

– Vi er også svært fornøyd med signalene vi har fått fra myndighetene, som nå har fullt trykk på dette arbeidet, sier Kjøll.

Antidoping Norge er også fornøyd med den midlertidige løsningen knyttet til testing av mindreårige toppidrettsutøvere.

– Vi er glade for at det arbeidet som er nedlagt den siste uken har gitt en god kortsiktig løsning. Fra nå av må mindreårige toppidrettsutøvere ha samtykke fra sine foresatte til dopingtesting før de kan delta i idrettsaktivitet, sier styreleder Thorhild Widvey.

Dette er den midlertidige løsningen
Den kortsiktige løsningen innebærer at mindreårige toppidrettsutøvere fra nå av må ha samtykke fra sine foresatte til dopingtesting før de kan delta i idrettsaktivitet. 

For å sikre dette, kan ADNO etablere krav til forhåndssamtykke til dopingtesting fra foresatte som vilkår for deltakelse i toppidretten, og krav til organisasjonsledds medvirkning til innhenting av slike samtykker for mindreårige toppidrettsutøvere under deres jurisdiksjon.

NIF har i dialog med Antidoping Norge bekreftet at ADNO har hjemmel i gjeldende antidoping-regelverk til å vedta supplerende regler knyttet til samtykkeinnhenting.

NIF må innordne seg de supplerende regler som ADNO gir innenfor sitt ansvarsområde, herunder regler knyttet til samtykkeinnhenting. Ved brudd på slike supplerende regler, har NIF myndighet til å ilegge sanksjoner.

ADNO vil nå utarbeide en forskrift som vil tre i kraft i løpet av kort tid og vil presentere løsningen og en tidsplan for gjennomføring for WADA, slik at ADNO ikke blir erklært «non-compliant».

Prosedyrer for å innhente samtykker
Antidoping Norge har utarbeidet et samtykkeskjema som særforbundene og enkelte toppklubber skal sende ut til alle foresatte til mindreårige toppidrettsutøvere som omfattes av Antidoping Norges toppidrettsdefinisjon. Det vil være kort svarfrist på samtykkeskjemaet.

Så snart samtykker er mottatt, vil disse sendes videre til Antidoping Norge slik at testing av mindreårige utøvere kan starte umiddelbart.

Dersom utøvere ikke har sendt inn samtykke fra foresatte, vil ADNO kunne sanksjonere mot disse utøverne for brudd på antidopingbestemmelsene, i tråd med idrettens regelverk.

Utøvere som defineres som toppidrettsutøvere i denne sammenhengen fremkommer på ADNOs toppidrettsutøverliste. Denne toppidrettsutøverlista er utarbeidet etter innspill fra særforbund.

Kjent krise
Antidoping-Norge og Norges idrettsforbund skal ha kjent til problemene med WADA helt siden 2019.

Men ifølge NRK er det ikke før media brakte saken på banen i august at det har blitt tatt noen grep for å få en løsning på problemet innen tidsfristen for å unngå sanksjoner.

Mest lest
Bli medlem nå